Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Winnen van trips

De tripsdruk in de sierteelt neemt toe, zowel aantallen als in soorten. Wanneer geïntegreerde bestrijding van trips niet meer mogelijk is corrigeer dan met een sterk middel als Winner. Dit middel heeft een knockdownwerking en werkt tegen diverse soorten trips.

De tripsdruk neemt toe in diverse gewassen

Juiste strategie
De meeste sierteeltbedrijven willen graag een teelt tripsvrij starten of juist eindigen. Kies voor uw teelt de juiste bestrijdingsstrategie. Winner is hierin een belangrijke schakel. Pas Winner maximaal viermaal in een teeltcyclus toe, om een volledige levenscyclus van trips aan te pakken. Dit zorgt voor het beste resultaat. Hierbij is het raken van de trips essentieel.

Korte nawerking
Winner is niet veilig voor biologische bestrijders, maar omdat de nawerking na het opdrogen van de spuitvloeistof kort is, is het introduceren van biologische bestrijders al na één tot enkele weken weer mogelijk. Hoe snel nuttigen weer inzetbaar zijn, is onder andere afhankelijk van het gewas, de groeisnelheid, het aantal toepassingen en herbevochtigen van het gewas.

Advies

- Dosering 0,03% (max 300 gram per ha)
- Voeg altijd loksuiker toe
- Pas bij voorkeur toe als blokbespuiting (4 toepassingen)
- Houd een interval van 7 dagen aan tussen toepassingen

Lees meer informatie en toepassingsvoorwaarden van Winner

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.