Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Zacht voor het gewas, hard tegen schimmels

Adviseurs over de meerwaarde van Frupica

Adviseurs in een veelheid van teelten zijn uitgesproken positief over de meerwaarde van Frupica.

Sinds april is de toelating van het breedwerkende fungicide Frupica uitgebreid naar vruchtgroenten. Adviseurs in een veelheid van teelten zijn uitgesproken positief over de meerwaarde van dit preventieve middel: zacht voor het gewas, werkzaam tegen veel schimmels, ook bij een lage temperatuur.

De inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen is altijd een afweging tussen de voordelen en allerlei mitsen en maren. Daarom is het opvallend hoe positief adviseurs in de diverse teelten zijn over Frupica. Vriendelijk voor het gewas, geen zichtbaar residu en een brede werkzaamheid, al vanaf 8 graden. En jammer genoeg maar twee keer per teelt toegelaten.
Lowie Smolders van Royal Brinkman noemt het een goed preventief middel voor buiten- en binnenplanten in potten en containers. “Het is zo’n zacht middel dat je zelfs bij open bloemen geen verbranding ziet, ook niet als je het in cocktails mengt met bijvoorbeeld insecticiden. Die mildheid is een grote toegevoegde waarde. Meestal zijn fungiciden juist redelijk scherp en bovendien temperatuurgevoelig. Frupica werkt al goed bij lage temperaturen, een groot voordeel bij buitenteelten. Het heeft zich bewezen bij Botrytis en echte meeldauw. Belangrijk is dat je het middel inzet op een beginnende aantasting en dat je het maar twee keer mag gebruiken per teeltcyclus”, zegt hij.

Gewasveiligheid hoog
Bij boomkwekerijgewassen is het elk seizoen weer een uitdaging om kwaliteitsmateriaal af te leveren, geeft Dirand van Wijk van Cultus Agro Advies aan. Starten met gezond materiaal, een goede voeding en de weerbaarheid proberen te verhogen. En dan een stuk of acht behandelingen per seizoen. “Frupica past goed in dat schema. Het heeft een hoge gewasveiligheid, is goed combineerbaar met bladvoeding of insecticiden en niet zo afhankelijk van het weer. Je ziet dat telers het daarom vaak aan het begin van het seizoen inzetten”, vertelt hij. “Een ander voordeel is dat het geen residu laat zien, en in de hogere marktsegmenten is dat een pré.” 
Juist dat zou dan pleiten voor gebruik dichter tegen het aflevertijdstip aan. Herhaling van de toepassing vergroot het effect.

Oude bekende in aardbei
Voor Paul van de Ven van Vos Capelle is het middel een oude bekende. Hij adviseert vooral in de aardbeienteelt en daar is het al vele jaren toegelaten, zowel voor de buiten- als de bedekte teelt. “Groot voordeel is dat het werkzaam is tegen Botrytis én echte meeldauw. Dus twee vliegen in één klap; prima om het aantal MRL’s te beperken. In al die jaren ben ik nooit negatieve ervaringen met Frupica tegengekomen. Daarom is het mooi dat de toelating uitgebreid is naar glasgroenten. Daar zal het zijn plek wel vinden in de schema’s die telers toepassen.”
Het is wel eens anders geweest, maar tegenwoordig zit de aardbeienteelt goed in de antischimmelmiddelen. Van de Ven ziet dat het middel zich toch handhaaft in het veld en vaker aan het eind van de teelt wordt ingezet, waarbij de brede werkzaamheid in zijn voordeel pleit.

Mycosphaerella aanpakken
Bij komkommer is behalve de genoemde schimmelziekten ook Mycosphaerella een uitdaging. “De kans daarop doet zich al vrij vroeg in het voorjaar voor. Als het buiten koud is, maar de zon wel krachtig schijnt, loopt de temperatuur in de kas snel op. Je kunt maar mondjesmaat luchten en de planttemperatuur ijlt na. Dan ontstaat er gemakkelijk condens in de komkommerbloem en daarmee Mycosphaerella. Frupica is vanwege zijn brede werking een welkome aanvulling in het pakket. Het heeft een nevenwerking tegen Mycosphaerella maar ook op Botrytis”, vertelt Berend Vleems van Horticoop.
Ook al is het pas sinds april toegelaten in vruchtgroenten, toch zijn er al goede ervaringen opgebouwd, geeft hij aan. “Een zacht middel is in de komkommerteelt zeer welkom. Het dunne blad is nogal gevoelig en je ziet bij een gewasbespuiting wel eens dat de groei even stil blijft staan. Dat is hierbij niet het geval. Het middel is een aanwinst, maar je moet het wel preventief inzetten. Dat luistert nogal nauw. Een komkommer groeit wel 20 tot 30 cm per week. Je moet de nieuwe jonge delen ook weer beschermen en dat vergt een goede afwisseling van middelen”, zegt Vleems.
Daarom is de beperking van het aantal MRL’s waar afnemers om vragen, een echte uitdaging bij komkommer. De snelle groei, voorkomen of beperken van residuen en de noodzakelijke afwisseling van middelen om resistenties te voorkomen vormen de elementen van een lastige puzzel. Frupica maakt die soms wat gemakkelijker vanwege de meervoudige werking.

Welkome afwisseling
Bij tomaat is er nog nauwelijks ervaring, constateert Edwin Datthijn van Van Iperen. Dat komt omdat veel telers preventief zwavel toepassen tegen de tomatengalmijt. “Dan neem je Botrytis en echte meeldauw ook meteen mee”, ziet hij. Bovendien waren er dit jaar weinig meeldauwproblemen. Toch is een nieuw fungicide heel welkom voor de afwisseling: “Het is een zacht middel zonder nadelen. Voordeel is dat je in één keer – dus met één werkzame stof – twee problemen kunt aanpakken.”

Doorwerking in de keten
Collega Henk van der Meer ziet dat het middel bij snijhortensia veel wordt toegepast. “In het najaar, bij koudere nachten, kan het gewas regelmatig nat slaan. Daardoor krijgt Botrytis alle kans om de bloemen aan te tasten. Voordeel van Frupica is dat het op open bloemen kan worden toegepast zonder enige schade – en bovendien zonder zichtbaar residu. Het werkt goed, mits je op tijd begint”, zegt hij.
De telers, ook van andere snijbloemen zoals gerbera, zetten het bij voorkeur tegen het eind van de teelt in. In de regel twee keer, met een tussentijd van twee weken. “Dat heeft als voordeel dat je in de teelt de rijpende bloemen beschermt, en tevens nog geruime tijd een werking in de keten hebt. Die bescherming in de keten is ook een duidelijke meerwaarde”, besluit hij.

Lees meer over Frupica