Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Zet Biox-M preventief en curatief in

In de aardappelbewaring komen we dit jaar veel verschillende situaties tegen. Mooi droge en rustige partijen, maar ook partijen die (bovenin) nog steeds nat en onrustig zijn met kieming als gevolg. Zet Biox-M standaard preventief in, maar pas het product curatief toe om aanwezige kiemen de kop in te drukken.

Kort interval 
Houd een kort en strak interval aan tussen de gasbeurten. Dit zal voor veel gevallen 3 weken zijn, bij koude bewaring en/of na Crown MH mogelijk langer. 

Na toepassing 48 uur gesloten 
Voor een optimale werking dient direct na toepassing de cel 48 uur gesloten te blijven. Gedurende deze periode uitsluitend interne ventilatie toepassen. 

Let op witte puntjes na Crown MH 
Na Crown MH starten met Biox-M op beginnende witte puntjes (tot 50% knollen, max.1-2 mm). 

Afbranden kiemen 
Is er nog niet eerder Biox-M toegepast dan kan een hoge dosering worden toegepast om kiemen af te branden. Houd een dosering aan van 60 ml/ton tot maximaal 5 mm lengte. 

Onderhoudsdoseringen 
Voor alle vervolgtoepassingen geldt een onderhoudsdosering van 30 ml/ton. Deze dosering heeft voornamelijk een preventieve werking. 

Controleer altijd onder condenslaag 
Bepaal de situatie regelmatig en altijd onder de condenslaag (onder de bovenste 30 cm) en op een paar plekken in de hoop. 

Advies 

  • Voorkom vrij (condens) water bij toepassing 
  • Interval minimaal 3 weken 
  • Na Crown MH 1e keer 60 ml/ton, daarna 30 ml/ton 
  • Vervolgdoseringen 30 ml/ton 
  • Bij aanwezige kiemen 60 ml/ton (tot 5 mm) 

Het interval is afhankelijk van partij, ras, Crown MH en bewaaromstandigheden. Na Crown MH kan vaak een langer interval worden aangehouden. 

Lees hier de protectie van Biox-M voor meer informatie


 Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.