Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Zo beschermt u uien natuurlijk tegen aaltjes

Na een natte periode lijkt het voorjaar er nu aan te komen. Komende periode worden de uien gezaaid. Belangrijk om een goede keuze te maken om de uien te beschermen tegen aaltjes.

Natuurlijk beschermen tegen aaltjes
NEMguard is een natuurlijk product op basis van knoflook-extract. Het beschermt tegen aaltjes zoals Trichodorus- en wortelknobbelaaltjes.

PlanetProof
NEMguard geeft extra voordelen als u PlanetProof (milieukeur) teelt. De actieve stof van het middel telt hierbij niet mee waardoor er meer mogelijkheden voor onkruid- en schimmelbestrijding ontstaan. Bovendien scoort u met NEMguard een bonuspunt.

Biologische teelt
NEMguard is opgenomen in de inputlijst van Skal en kan worden toegepast in de biologische teelt.

Advies

  • Dosering 20 kg/ha
  • Toepassen in de rij tijdens zaaien
  • Zorg voor voldoende vocht voor een optimale werking

Lees meer informatie over NEMguard DE

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.