Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Zo gebruik je CoStar om effectief rupsen te bestrijden

Het vermogen van Bacillus thuringiënsis (Bt) om insectenlarven te doden werd meer dan 100 jaar geleden ontdekt. Wereldwijd zijn producten op basis van Bt de meest verkochte en toegepaste biorationals. CoStar behoort tot de nieuwste generatie Bt-producten.

CoStar Dosering per ha en concentratie

Waarom is CoStar zo sterk?
De soorten toxinen in een BT-product zijn bepalend voor de effectiviteit op verschillende rupsen. Van de toxine (Cry1Ac), waar Tuta absoluta, Turkse mot en veel andere rupsen gevoelig voor zijn, bevat CoStar de hoogste concentratie. Het middel werkt zeer effectief en vermindert daardoor vraatschade in het gewas.

Hoe werkt het?
Rupsen nemen CoStar op via vraat. Voedende rupsen nemen kristallen op die op een gewas zijn toegepast. Na opname in de darmen lossen die kristallen op en worden geactiveerd, hierbij ontstaan toxines. De rups raakt verlamd en stopt met vreten, wat leidt tot de dood.

Wat zijn ‘Lastige rupsen’
Onder ‘lastige rupsen’ verstaan we ondermeer Tuta absoluta, Duponchelia en bladrollers. Gebruik voor deze rupsen altijd 1kg/ha CoStar. Door de extra hoge concentratie ‘Cry1Ac’ toxine krijgt een rups, in verhouding, bij elke hap meer toxine binnen. Gebruik bij rupsen als Tuta absoluta en bladrollers een uitvloeier. Dit vergroot de kans dat, uit het ei komende, rupsen eten van het middel.

Spanrupsen <>concentratie
Op spanrupsen zoals Turkse Mot en Gamma-uil is CoStar in een lagere spuitconcentratie ook zeer effectief. Belangrijk is een goede bedekking van het blad. Zorg ervoor dat de spuitconcentratie niet onder de 0,05% (50 gram per 100 liter water) zakt.

Advies
- Zorg voor goede bedekking
- Spuitdosering 0,5 – 1 kg / ha
- Spuitconcentratie minimaal 0,05%
- Tuta absoluta en bladrollers: voeg uitvloeier toe
- Herhaal bespuiting na 7 dagen
- Maximaal 6 keer per 12 maanden

Het volledige etiket CoStar.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie