Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Zo hou je wittevlieg in de winter onder controle

Wittevlieg kan zeker in het begin van de tomatenteelt een behoorlijke uitdaging zijn. In de wintermaanden is het daarom verstandig de biologie te ondersteunen totdat de roofwants Macrolophus kan worden ingezet.

Ondersteun nu de biologie
BotaniGard WP is een breedwerkend biologisch insecticide op basis van de schimmel Beauveria bassiana en daarmee een natuurlijke vijand van wittevlieg. Het middel werkt op alle larvale stadia van wittevlieg. Geef de biologie net dat steuntje in de rug en houd de populatie wittevlieg onder controle met inzet van BotaniGard WP zodat de Macrolophus later in het voorjaar de kans krijgt zich snel op te bouwen.

Toepassen is eenvoudig
Voor een optimale werking van het middel is het belangrijk dat de insecten geraakt worden. Naast spuiten is een ruimtebehandeling een gemakkelijke, maar ook effectieve toepassing. Pas BotaniGard WP bij ruimtebehandelingen om de 5 dagen toe. Foggen is met de meeste apparaten ook een optie, omdat de sporen bij een temperatuur van 46⁰C overleven.

Advies BotaniGard WP

  • Dosering spuiten: 0,0625% (62,5 gram per 100 l water)
  • Dosering ruimtebehandeling: 90 gram/1000m2 

    • Voeg een draagstof toe zoals Eko-mist (1/10 van de totale hoeveelheid vloeistof) 
    • Gebruik bij een ruimtebehandeling zoveel mogelijk water

  • Bij voorkeur toepassen in een blokbehandeling met een interval van 5 tot 7 dagen 
  • Voer de behandeling bij voorkeur uit aan het einde van de dag 

Lees meer informatie over Botanigard WP >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.