Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Zo voorkomt u droogrot in pootgoed

Handelshuizen besteden de laatste jaren veel aandacht aan probleempartijen met vooral Fusarium. Toepassing van Diabolo voorkomt bewaarziekten Fusarium, Phoma en zilverschurft. Diabolo bij inschuren blijft essentieel bij het voorkomen van droogrot.

Hoogste rendement
De behandeling met Diabolo bij het inschuren geeft het beste resultaat op droogrot. Invalspoorten (zoals beschadigingen) moeten zo snel mogelijk worden bedekt met imazalil om nesteling van Fusarium en Phoma te voorkomen.

Goede bedekking
Voor een optimale werking van Diabolo is een goede en gelijkmatige knolbedekking cruciaal. Gebruik daarom bij voorkeur een schijfvernevelaar en rollerband.

Advies

  • Droog de aardappelen zo snel mogelijk om zilverschurft te voorkomen
  • Gebruik voldoende spuitvloeistof (1500 ml/ton) voor een optimale knolbedekking
  • Gebruik 150 ml/ton Diabolo direct bij het inschuren
  • Voorkom rooibeschadigingen en zorg voor een goede wondheling

Lees meer informatie over Diabolo>>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.