Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Zo voorkomt u droogrot in pootgoed

Elk jaar besteden handelshuizen veel aandacht aan probleempartijen met Fusarium. Toepassing van Diabolo bij inschuren blijft essentieel bij het voorkomen van bewaarziekten.

Hoogste rendement
De behandeling met Diabolo bij het inschuren geeft het beste resultaat op droogrot. Invalspoorten (zoals beschadigingen) moeten zo snel mogelijk worden bedekt met imazalil om nesteling van Fusarium en Phoma te voorkomen.

Goede bedekking
Voor een optimale werking van Diabolo is een goede en gelijkmatige knolbedekking cruciaal. Gebruik daarom bij voorkeur een schijfvernevelaar en rollerband.

Advies

  • Voorkom rooibeschadigingen en zorg voor een goede wondheling
  • Gebruik 150 ml/ton Diabolo direct bij het inschuren
  • Gebruik voldoende spuitvloeistof (1500 ml/ton) voor een optimale knolbedekking
  • Droog de aardappelen zo snel mogelijk om zilverschurft te voorkomen

Lees meer over Diabolo op onze website

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.