Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Zo voorkomt u schade van de slawortelboorder

Circa drie weken na het uitvliegen van de volwassen slawortelboorders is het tijd de uitkomende jonge larven te bestrijden. Alleen gedurende de eerste weken zijn larven goed te bereiken en te bestrijden met BotaniGard WP want in de loop van de tijd kruipen larven steeds dieper de grond in.

De Slawortelboorder bestrijden
In de teelt van pioenen en enkele andere zomerbloemen is de slawortelboorder een lastige plaag. De larve vreet aan de wortels en veroorzaakt uitval van planten. BotaniGard is een schimmel op basis van Beauveria bassiana stam GHA, die de larven infecteert waardoor ze sterven. Vocht en voldoende hoge temperatuur zijn belangrijk voor een goede werking.

 Advies

  • Start de toepassing met BotaniGard WP zodra de jonge larven aanwezig zijn. Dit is circa drie weken na de start van de vlucht. Het is niet zinvol om te starten met spuiten voordat de larven uit het ei zijn.
  • Gebruik een dosering van 1,5 kg per hectare. Voer drie bespuitingen uit met een interval van 7 - 10 dagen.
  • Het is belangrijk dat de sporen van de Beauveria bassiana direct in contact komen met de jonge larven.
  • Spuit op vochtige grond, bij voorkeur in de regen of net voor de regen. Enige neerslag is gunstig om de sporen bij de larven te krijgen. Een alternatief is om voor en na de bespuiting te beregenen.

Informatie over BotaniGard op onze website.