Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Zorg voor evenwicht in een geïntegreerd spintsysteem in vruchtgroenten

Spint kan in veel gewassen schade veroorzaken. De mijten tasten met name de bladeren van de plant aan. In de meeste gewassen wordt spint bestreden door middel van natuurlijke vijanden. Door de snelle ontwikkeling van een spintpopulatie kan het evenwicht tussen spint en natuurlijke vijanden echter verloren gaan. Een correctie met goed integreerbare middelen helpt dan de balans te herstellen.

Spint kan veel schade veroorzaken

Correctiemiddelen
De spintdruk en omstandigheden bepalen de keuze voor het juiste middel. Nissorun® werkt tegen eieren en het larvale stadium van spint. Zet daarom Nissorun solo tijdig in. Bij aanwezigheid van voldoende roofmijten kunt u volstaan met één tot twee correcties Nissorun om het evenwicht te herstellen.

Combineer Nissorun bij een meer gevestigde spintpopulatie met ERII®. Herhaal de toepassing na 7 dagen als het evenwicht na toepassing niet voldoende herstelt. ERII werkt na opdrogen als een verstikkende coating op alle spintstadia, raken is hierbij essentieel. ERII geeft de beste werking bij sneldrogende omstandigheden.                                                    

Door de kop spuiten
Spint zorgt voor ongewenste groeiremming in met name de kop van de plant. Bespuit daarom vooral het bovenste gedeelte van de plant. Dit is voldoende om de groei te behouden. Natuurlijke vijanden als Phytoseiulus, Feltiella en Macrolophus doen de rest.

Advies

  • Inzetten in IPM-systeem op toenemende plaagdruk
  • Bespuit met name de bovenste 50 cm van de plant
  • Dosering Nissorun vloeibaar 0,02% (0,3 l/ha)
  • In combinatie met Nissorun dosering ERII 1% (10 l/ha)

Lees meer over Nissorun vloeibaar en ERII.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie