Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Growing Together

Nieuws

De verplichting van een vanggewas heeft grote invloed op de keuze van de herbiciden. Bij onderzaai van een vanggewas is het bestrijden van onkruid met Merlin goed mogelijk. Veel mais is inmiddels gezaaid.

Lees meer >

Wittevlieg is een lastige plaag in bedekte teelt van aardbeien. Bij de stijgende temperaturen zal de plaag de komende weken op meer plaatsen de kop op gaan steken. Wittevlieg, en trips, zijn biologisch aan te…

Lees meer >

The first stage comprises the transfer of 30% of Belchim shares, together with management control of the business and follows confirmation that all relevant conditions set by the EU Commission have been…

Lees meer >

Binnenkort zullen de eerste aardappelen boven komen. Deze zijn zeer aantrekkelijk voor luis. Grijp op tijd in om virusoverdracht te voorkomen.

Lees meer >

De bollenteelt ondervindt jaarlijks veel schade door virussen. De laatste jaren neemt vooral het percentage Tulpenmozaïekvirus (TBV) in tulpen gestaag toe. Een geïntegreerde aanpak is vereist om het virus een…

Lees meer >

Door de huidige weersomstandigheden ontwikkelen onkruiden zich snel. Hierdoor is de kans groot dat er voor opkomst van de aardappelen al veel onkruid boven staat. Dit is goed te bestrijden door Quickdown toe te…

Lees meer >

De teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten kent veel soorten meeldauw. De eerste meeldauwaantasting ontstaat vaak in het voorjaar. Door tijdig te starten met een bestrijding en zo sporenvorming aan het…

Lees meer >

Slakken kunnen veel schade veroorzaken in diverse akkerbouwgewassen. Denk aan kwaliteitsverlies en opbrengstderving. Door de weersomstandigheden van de afgelopen tijd was de grond regelmatig vochtig, ideaal…

Lees meer >

Biorationals nieuws

Van 18 tot 20 februari vindt in de Evenementenhal in Gorinchem Horticontact 2020 plaats, de grootste vakbeurs voor ondernemers in de glastuinbouw in Nederland.

Lees meer >

Akkerbouwnieuws

De hoge temperaturen van de afgelopen week hebben er voor gezorgd dat sommige onkruiden al zijn gaan kiemen. In dit vroege stadium zijn onkruiden nog goed te bestrijden met Quickdown. Het middel heeft onder…

Lees meer >

Ook bij de koude bewaring van tafelaardappelen laat Biox-M goede resultaten zien. Witte puntjes en kleine kiemen worden zwart en de knollen blijven voor lange tijd rustig. Met onderstaande tips blijft u ook de…

Lees meer >

Veel aardappelpartijen in opslag zijn inmiddels met goed resultaat behandeld met Biox-M. Witte puntjes en kleine kiemen worden zwart en in veel gevallen zijn er nog geen nieuwe witte puntjes te zien. Met deze…

Lees meer >

De mate van kiemlustigheid is zeer verschillend per partij. Sommige partijen laten witte puntjes zien of zelfs al behoorlijke kiemen, terwijl andere partijen nog in rust zijn.

Lees meer >

Glastuinbouwnieuws

Fruitnieuws

Vollegrondsgroentennieuws

Bloembollennieuws