Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Growing Together

Nieuws

Bezoek de Certis Belchim website
Dit jaar zijn Certis Europe en Belchim Crop Protection gefuseerd. Certis Belchim combineert de sterke punten van twee gevestigde gewasbeschermingsbedrijven. Ons gezamenlijke portfolio is te vinden op onze (transitie) website www.certisbelchim.nl.

Aaltjes vormen een groot en nog alsmaar toenemend probleem in de zetmeelaardappelteelt. Dit onderwerp kwam dan ook volop aan bod tijdens de rondleiding op de onlangs door AVEBE georganiseerde Zetmeeldagen op…

Lees meer >

Om spruitvorming tijdens de bewaring tegen te gaan is een bespuiting met Crown MH noodzakelijk. De eerste vroege uienpercelen zijn al begonnen met strijken of zullen dat binnenkort doen. Dat is hét moment voor…

Lees meer >

Dit jaar zijn Certis Europe en Belchim Crop Protection gefuseerd. Certis Belchim combineert de sterke punten van twee gevestigde gewasbeschermingsbedrijven en heeft een nieuwe, eigen visuele identiteit. Voor de…

Lees meer >

Ten Brinke b.v. uit Creil levert al 25 jaar teeltbenodigdheden en kennis aan telers in en rond de Noordoostpolder. Fokke Smit (Certis) en Wouter ten Brinke zien de aard van gewas-bescherming veranderen. “We…

Lees meer >

Veel aardappelpercelen zijn al behoorlijk ontwikkeld. Vroege aardappelen zijn soms al uitgebloeid. Om na de oogst verzekerd te zijn van optimale kiemremming en rust in de bewaring is het juiste moment van…

Lees meer >

Curatief echte meeldauw biologisch bestrijden. Tot voor kort was dit niet goed mogelijk. Karma, van Certis Belchim, brengt hier verandering in. Karma is een middel van natuurlijke oorsprong, op basis van…

Lees meer >

“Mijn belangrijkste bespuiting in de teelt.” Duidelijker kan teler Wil Janssen uit Spaubeek de waarde van Crown MH niet omschrijven. De kiemregulator vormt voor zijn tafel- en fritesaardappelen de basis van een…

Lees meer >

De komende periode vindt er volop loofdoding plaats. Omdat naast loofdoding ook andere bespuitingen worden uitgevoerd is het belangrijk om de tank goed te reinigen na gebruik van Quickdown.

Lees meer >

Biorationals nieuws

De toelating van het biologische fungicide Kumar is uitgebreid met de vollegrondsteelt van (winter)wortelen. Zowel gangbare als biologische worteltelers hebben baat bij de effectieve bestrijding van echte…

Lees meer >

Telers hebben meer en meer moeite met de rupsenbestrijding. Zij zijn namelijk sterk afhankelijk van contactmiddelen en Bt-middelen die rupsen door vraat moeten innemen. Vroegtijdige signalering van motten is…

Lees meer >

Het tijdig aanpakken van meeldauw in de onbedekte teelt van courgette is van belang voor een gezond en productief gewas. Een bespuiting met Karma en Takumi vormt een uitstekende combinatie en een sterke basis…

Lees meer >

Nu de temperaturen gaan oplopen, kunnen we de eerste motten en rupsen verwachten. Als de koolmotrupsen niet op tijd worden aangepakt, kunnen ze voor veel schade zorgen. Met een tijdige inzet van Turex WG zijn…

Lees meer >

Akkerbouwnieuws

In pootgoed kunnen diverse schimmels problemen veroorzaken tijdens de bewaring. Nu het in veel gebieden erg droog is neemt de kans op rooibeschadigingen toe. Toepassing van Diabolo bij het inschuren voorkomt…

Lees meer >

Aaltjes vormen een groot en nog alsmaar toenemend probleem in de zetmeelaardappelteelt. Dit onderwerp kwam dan ook volop aan bod tijdens de rondleiding op de onlangs door AVEBE georganiseerde Zetmeeldagen op…

Lees meer >

Om spruitvorming tijdens de bewaring tegen te gaan is een bespuiting met Crown MH noodzakelijk. De eerste vroege uienpercelen zijn al begonnen met strijken of zullen dat binnenkort doen. Dat is hét moment voor…

Lees meer >

Ten Brinke b.v. uit Creil levert al 25 jaar teeltbenodigdheden en kennis aan telers in en rond de Noordoostpolder. Fokke Smit (Certis) en Wouter ten Brinke zien de aard van gewas-bescherming veranderen. “We…

Lees meer >

Glastuinbouwnieuws

Nu het voorjaar is aangebroken en de temperaturen oplopen, zien we ook de eerste motten en rupsen weer verschijnen. Als rupsen niet tijdig aangepakt worden, kunnen ze tot ver in de zomer voor problemen zorgen.…

Lees meer >

De huidige weersomstandigheden, met droog weer en een oostenwind, zijn ideaal voor spint. In de meeste gewassen wordt spint bestreden door middel van natuurlijke vijanden. Door de snelle ontwikkeling van een…

Lees meer >

Veel paprikatelers hebben dit jaar al vroeg last van bladluizen in het gewas. Het betreft de groene perzikluis (Myzus persicae). Ondanks dat het geen onbekende luissoort is, krijgen telers hem maar moeilijk…

Lees meer >

Goed nieuws voor komkommer- en auberginetelers. Het spintbestrijdingsmiddel Scelta, dat al een aantal jaren met veel succes wordt ingezet in de bedekte substraatteelt van tomaat, mag nu ook toegepast worden in…

Lees meer >

Fruitnieuws

Het etiket van Amylo-X WG® WG is uitgebreid met een groot aantal kleine gewassen in land- en tuinbouw. Toepassing is nu mogelijk in akkerbouwgewassen, fruitgewassen, in groenteteelt, kruidenteelt,…

Lees meer >

Wanneer echte meeldauw in aardbei zich éénmaal gevestigd heeft dan is deze lastig meer te beheersen. Sinds vorig seizoen is ervaring opgedaan met de combinatie van Takumi en Karma. Door hun verschillende…

Lees meer >

Vanaf dit seizoen is Alginure Bio Schutz beschikbaar tegen valse meeldauw in de onbedekte teelt van druiven. Het product op basis van kaliumfosfonaten, algenextract en aminozuren heeft een preventieve werking.…

Lees meer >

Quickdown werkt snel en goed tegen wortelopslag die nog niet verhout is en éénjarige breedbladige onkruiden. De toepassing kent echter een aantal spelregels.

Lees meer >

Vollegrondsgroentennieuws

Het tijdig aanpakken van meeldauw in de onbedekte teelt van courgette is van belang voor een gezond en productief gewas. Een bespuiting met Karma en Takumi vormt een uitstekende combinatie en een sterke basis…

Lees meer >

Het etiket van Amylo-X WG® WG is uitgebreid met een groot aantal kleine gewassen in land- en tuinbouw. Toepassing is nu mogelijk in akkerbouwgewassen, fruitgewassen, in groenteteelt, kruidenteelt,…

Lees meer >

Echte meeldauw en de biorational Kumar zijn geen vrienden. “Laat dat nu net de bedoeling zijn”, zegt technisch adviseur Harry Hansma van Certis. Het duurzame en zeer effectieve fungicide maakt namelijk korte…

Lees meer >

Voor de beheersing van aaltjes wordt bij verschillende teelten steeds meer gebruik gemaakt van de teelt van Tagetes. De teelt van dit gewas gedurende een maand of twee is vaak voldoende voor een goede…

Lees meer >

Bloembollennieuws

Nu het koppen is begonnen, kan Kumar ingezet worden. Dit nieuwe bedekkingsfungicide is dit jaar voor het eerst beschikbaar voor de bestrijding van vuur (Botrytis) in bloembollen.

Lees meer >

De bollenteelt ondervindt jaarlijks veel schade door virussen. De laatste jaren neemt vooral het percentage Tulpenmozaïekvirus (TBV) in tulpen gestaag toe. Een geïntegreerde aanpak is vereist om het virus een…

Lees meer >

De afgelopen week zijn in vrijwel het hele land talrijke hagelbuien gevallen. De soms stevige hagelbuien hebben op veel plekken gezorgd voor schade aan gewassen. Ook in tulpen en andere voorjaarsbloeiers zien…

Lees meer >

Het nieuwe fungicide Kumar is dit jaar voor het eerst beschikbaar voor de bestrijding van Vuur (Botrytis) in bloembollen. Kumar heeft een uniek werkingsmechanisme en werkt zowel preventief als curatief.

Lees meer >