Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Growing Together

Nieuws

Bezoek de Certis Belchim website
Dit jaar zijn Certis Europe en Belchim Crop Protection gefuseerd. Certis Belchim combineert de sterke punten van twee gevestigde gewasbeschermingsbedrijven. Ons gezamenlijke portfolio is te vinden op onze (transitie) website www.certisbelchim.nl.

De komende periode zal er veel graan gezaaid worden. Door de huidige natte weersomstandigheden is de kans op slakkenschade groot. Onder deze omstandigheden zoeken slakken langer actief naar voedsel. Voorkom…

Lees meer >

Tarwehalmdoder kan vooral toeslaan bij intensieve graanteelten, ook op lichtere gronden. Latitude XL zaaizaadbehandeling voorkomt opbrengstderving, en zorgt voor gezonde wortels en vitale planten.

Lees meer >

Azatin® heeft nu ook een toelating in de bedekte teelt van vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (augurk, courgette incl. patisson en komkommer).

Lees meer >

In diverse sierteeltgewassen is wittevlieg een lastig te bestrijden plaag. Door te kiezen voor een geïntegreerde strategie waarbij de inzet van natuurlijke vijanden wordt gecombineerd met middelen die de…

Lees meer >

Het beheersen van ziekten en plagen in land- en tuinbouwgewassen vereist een weloverwogen strategie en werkwijze, gericht op preventie en doelgericht bestrijden. Kennis van ziekten, plagen én de werking van…

Lees meer >

We staan inmiddels voor het nieuwe bewaarseizoen. Door het wegvallen van chloorprofam zal er een keuze gemaakt moeten worden voor andere bewaarmiddelen. Biox-M is een betrouwbare keuze om uw aardappelen de…

Lees meer >

Onderdeel van verantwoord resistentiemanagement is het doelbewust combineren van middelen tegen een specifieke ziekte of plaag. Een geslaagd voorbeeld is de gecombineerde inzet van Takumi en Karma, die een zeer…

Lees meer >

Het plantseizoen is weer in aantocht. Topsin M Ultra vormt al jaren de sterkste basis in het dompelbad. Voor de toekomst is de Europese herregistratie van belang voor het voortbestaan. Hoe staat het daar nu…

Lees meer >

Biorationals nieuws

Akkerbouwnieuws

Door de huidige omstandigheden ontwikkelen onkruiden zich snel. Hierdoor is de kans groot dat er voor opkomst van de aardappelen al veel onkruid boven staat. Met Quickdown is dit goed te bestrijden.

Lees meer >

Voor maistelers is het verplicht om voor 1 oktober een vanggewas op zand- en lössgrond te zaaien. Dit kan soms problemen geven met de onkruidbestrijding. Bij onderzaai van vanggewas is het bestrijden van…

Lees meer >

Nu het verdwijnen van chloorprofam dichterbij komt is het goed om na te denken over het reinigen van bewaarplaatsen. De gezamenlijke aardappelverwerkende industrie heeft hiervoor een handleiding opgesteld. De…

Lees meer >

Na de zachte winter is een vroege en hoge luisaantasting waarschijnlijk. Om het virusprobleem in de pootgoedsector doelmatig aan te pakken is luisbestrijding alleen echter niet toereikend. “Telers hebben een…

Lees meer >

Glastuinbouwnieuws

Fruitnieuws

Vollegrondsgroentennieuws

Bloembollennieuws