Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Nieuws

Certis Actueel

Certis heeft besloten om vrijwillig de opgebruiktermijn van alle Gro-Stop producten terug te brengen naar 31 juli 2020. De aanvraag hiervoor ligt inmiddels bij het Ctgb en het besluit wordt verwacht over enkele...

Lees meer >

Gedurende het aardappelbewaarseizoen organiseerde Certis Europe diverse bijeenkomsten voor bewaarspecialisten en -adviseurs uit de Nederlandse akkerbouwsector om deze kennis te laten maken met de natuurlijke...

Lees meer >

In diverse sierteeltgewassen is wittevlieg een lastig te bestrijden plaag. Kies voor een combinatie van middelen voor het beste resultaat.

Lees meer >

Wittevlieg is een lastige plaag in bedekte teelt van aardbeien. De komende periode zal deze op meer plaatsen de kop op steken.

Lees meer >

Uit een recente demonstratieproef in komkommer blijkt Takumi een zeer effectieve bestrijder van echte meeldauw. Daarnaast zijn Karma en Frupica sterke aanvullingen op het middelenpakket.

Lees meer >

Winters zonder langdurige vorstperiode geven volop aardappelopslag. Dit levert problemen op in diverse teelten. Voer nu de juiste preventiemaatregelen uit zodat u hier volgend jaar nauwelijks meer last van...

Lees meer >

Elk jaar besteden handelshuizen veel aandacht aan probleempartijen met Fusarium. Toepassing van Diabolo bij inschuren blijft essentieel bij het voorkomen van bewaarziekten.

Lees meer >

Er zijn grote verschillen in de gewasstand tussen de aardappelpercelen. Sommige hebben te lijden gehad van droogte, andere percelen staan er optimaal voor. Door de veldtoepassing van Crown MH bent u verzekerd...

Lees meer >

Magazines

- Crown MH

- Monam onmisbaar

- Certis Europe en Spiess-Urania

- Natuurlijke kiemremmer Biox-M

Lees meer >

- Biorationals op Biobeurs

- NEMguard en Planet Proof

- Mocap

- Chloor IPC in cruciale fase

Lees meer >

- Hier zitten telers om te springen

- Certis Innovation Center

- Karma en Takumi

- Azatin en BotaniGard

Lees meer >

- Karma aanwinst tegen meeldauw

- Brede toelating NEMguard,

- Onderzoekstation Certis Europe

- Geen negatief effect Azatin

Lees meer >