Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Nieuws

Certis Actueel

Gazelle staat vooral bekend om de goede luizen-, en wantsenwerking. Minder bekend is de sterke werking van Gazelle op trips. Het product moet voor een optimaal resultaat wel correct worden toegepast.

Lees meer >

Zilverschurft is een bewaarziekte die veel voorkomt en de kwaliteit van uw aardappelen beïnvloedt. De grootste bron van besmetting is uw eigen bewaarplaats. Door deze goed te reinigen voorkomt u infectie in het...

Lees meer >

De druk van meeldauw in de sierteelt is door de lange droge periode in het voorjaar van 2020 hoog. Fungaflash is een effectief middel voor de bestrijding van meeldauw in sierteeltgewassen. Het heeft een...

Lees meer >

Een tijdige aanpak van meeldauw in de onbedekte teelt van courgette zorgt voor een gezonder en hoogproductief gewas. Een bespuiting met Karma en Takumi vormt een uitstekende combinatie in de bestrijding van...

Lees meer >

ERII, werkzaam tegen wittevlieg, spint en crawlers van wolluis staat nu op de Skal lijst en mag in de biologische teelt worden toegepast. Het middel past goed in een geïntegreerde aanpak door de snelle werking...

Lees meer >

Bijna alle pootgoed staat boven. De eerste olie bespuitingen zijn uitgevoerd. Hoog tijd om te gaan selecteren zodat de infectiebronnen worden verwijderd.

Lees meer >

Winner® heeft, naast de huidige toelating tegen trips in bedekte bloemisterijgewassen, nu ook een toelating als naoogst toepassing ter bestrijding van trips in de bedekte teelten van: kleinfruit, vruchtgroenten...

Lees meer >

Tagetes, ook bekend als het ‘afrikaantje’, doet in de landbouw dienst als groenbemester en voor de bestrijding van Pratylenchus penetrans. Dit wortellesieaaltje komt veel voor op zandgronden en schaadt o.a....

Lees meer >

Magazines

- Karma aanwinst tegen meeldauw

- Brede toelating NEMguard,

- Onderzoekstation Certis Europe

- Geen negatief effect Azatin

Lees meer >

- Nauwkeurig gassen

- Potato Europe '17: Quickdown

- Valbon tegen valse meeldauw

- Centurion Plus veilig in uien

Lees meer >

- Klanten worden steeds kritischer

- LTO wil areaalgrens optrekken

- Introductie van de term Biorationals

- Houd Thrips setosus in toom

Lees meer >

- NEMguard bij DCG positief

- Zonder MH geen export

- Latitude, dé zaadontsmetter

- Phytophthora en Alternaria

Lees meer >