Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Nieuws

Certis Actueel

De onkruidbestrijding in boomkwekerijgewassen is dit nieuwe jaar een grotere uitdaging dan afgelopen jaren. Door de zachte winter ontwikkelen onkruiden snel. Start het jaar met een wintertoepassing van...

Lees meer >

Het vermogen van Bacillus thuringiënsis (Bt) om insectenlarven te doden werd meer dan 100 jaar geleden ontdekt. Wereldwijd zijn producten op basis van Bt de meest verkochte en toegepaste biorationals. CoStar...

Lees meer >

Door de zachte omstandigheden zet de opkomst van veel gewassen nu door. Om beschadiging van het gewas te voorkomen is een goede timing van onkruidbestrijding essentieel.

Lees meer >

Op dit moment zijn diverse partijen erg kiemlustig. Om de kieming blijvend onder controle te houden zijn korte intervallen bij het foggen met Gro-Stop Fog belangrijk. Partijen die behandeld zijn met Crown MH...

Lees meer >

Onderzoek bij WUR Glastuinbouw bewijst een goede werking van Jet 5 tegen ToBRFV. Het Tomato Braun Rigose Fruit Virus (ToBRFV) is een lastig te desinfecteren virus. Diverse concentraties en inwerktijden zijn...

Lees meer >

De toelating van Rocket eindigt per 30 juni 2020. De vastgestelde termijnen bieden de telers de mogelijkheid om de vertrouwde Rocket optimaal in te zetten en daarnaast ervaring op te doen met de effectieve...

Lees meer >

Peter Nooren is al meer dan tien jaar werkzaam als loongasser voor Agrifirm. Zijn werkgebied strekt zich uit van Uithoorn in Groningen tot het Zuid-Hollandse Zoeterwoude. Daarnaast runt hij een akkerbouwbedrijf...

Lees meer >

Mitsui & Co. Ltd., de meerderheidsaandeelhouder van Certis Europe, heeft een overeenkomst gesloten om een meerderheidsbelang in Belchim Crop Protection te verwerven.

Lees meer >

Magazines

- Karma aanwinst tegen meeldauw

- Brede toelating NEMguard,

- Onderzoekstation Certis Europe

- Geen negatief effect Azatin

Lees meer >

- Nauwkeurig gassen

- Potato Europe '17: Quickdown

- Valbon tegen valse meeldauw

- Centurion Plus veilig in uien

Lees meer >

- Klanten worden steeds kritischer

- LTO wil areaalgrens optrekken

- Introductie van de term Biorationals

- Houd Thrips setosus in toom

Lees meer >

- NEMguard bij DCG positief

- Zonder MH geen export

- Latitude, dé zaadontsmetter

- Phytophthora en Alternaria

Lees meer >