Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Nieuws

Certis Actueel

Na een periode van extreme hitte krijgt meeldauw meer vat op het gewas. Tijdige aanpak zorgt ervoor dat het gewas in het najaar langer mee kan. Een combinatie van een preventieve en curatieve aanpak bestrijdt...

Lees meer >

Het Ctgb heeft Costar toegelaten in een groot aantal bedekte teelten ter bestrijding van rupsen. De toelating is tot stand gekomen via een wederzijdse erkenning op basis van een toelating in Italië.

Lees meer >

BotaniGard kan goed in een tankmix worden toegepast. De meeste gewasbeschermingsmiddelen vormen geen probleem voor de schimmel Beauveria bassiana. Voor een aantal middelen geldt een wachttijd. Bekijk voor...

Lees meer >

Ondanks de wisselende stand van de uien, beginnen de uien elkaar te raken in de rij. Dit is hèt moment om te beginnen met meeldauwbestrijding. Om een optimale bescherming te geven tegen meeldauw is de keuze van...

Lees meer >

In deze periode worden de eerste pootgoedpercelen doodgespoten. Dit is het laatste jaar dat diquat en glufosinaat-ammonium inzetbaar zijn. Hoog tijd om de pagina om te slaan en ervaring op te doen met...

Lees meer >

Bij aardappelen zien we een snelle loofontwikkeling en staan de eerste percelen al in bloei. Door het wisselende weer van afgelopen periode is de druk van Phytophthora hoog. Met Valbon en Valbon Start zijn de...

Lees meer >

Op dit moment is de bestrijding van Phytophthora een flinke uitdaging. Daarnaast zorgen de weersomstandigheden voor een hoge luizendruk. Versilus maakt het mogelijk om met een interval van minimaal 5 dagen de...

Lees meer >

Ondanks de droge omstandigheden zijn slakken actief. Ook de komende periode is relatief gunstig voor slakken. Wees alert en voorkom schade door tijdig Derrex of Iroxx te strooien.

Lees meer >

Magazines

- Nauwkeurig gassen

- Potato Europe '17: Quickdown

- Valbon tegen valse meeldauw

- Centurion Plus veilig in uien

Lees meer >

- Klanten worden steeds kritischer

- LTO wil areaalgrens optrekken

- Introductie van de term Biorationals

- Houd Thrips setosus in toom

Lees meer >

- NEMguard bij DCG positief

- Zonder MH geen export

- Latitude, dé zaadontsmetter

- Phytophthora en Alternaria

Lees meer >