Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Nieuws

Certis Actueel

Op 9 oktober aanstaande vindt in Nagele de Peen Manifestatie plaats. Certis zal deze dag op het proefveld het middel NEMguard aan de bezoekers presenteren.

Lees meer >

Momenteel neemt de druk van diverse soorten trips toe. Winner is effectief tegen Californische trips en alle andere soorten zoals Echinotrips en Thrips setosus.

Lees meer >

Certis heeft besloten om vrijwillig de opgebruiktermijn van alle Gro-Stop producten terug te brengen naar 31 juli 2020. De aanvraag hiervoor ligt inmiddels bij het Ctgb en het besluit wordt verwacht over enkele...

Lees meer >

Gedurende het aardappelbewaarseizoen organiseerde Certis Europe diverse bijeenkomsten voor bewaarspecialisten en -adviseurs uit de Nederlandse akkerbouwsector om deze kennis te laten maken met de natuurlijke...

Lees meer >

In diverse sierteeltgewassen is wittevlieg een lastig te bestrijden plaag. Kies voor een combinatie van middelen voor het beste resultaat.

Lees meer >

Wittevlieg is een lastige plaag in bedekte teelt van aardbeien. De komende periode zal deze op meer plaatsen de kop op steken.

Lees meer >

Uit een recente demonstratieproef in komkommer blijkt Takumi een zeer effectieve bestrijder van echte meeldauw. Daarnaast zijn Karma en Frupica sterke aanvullingen op het middelenpakket.

Lees meer >

Winters zonder langdurige vorstperiode geven volop aardappelopslag. Dit levert problemen op in diverse teelten. Voer nu de juiste preventiemaatregelen uit zodat u hier volgend jaar nauwelijks meer last van...

Lees meer >

Magazines

- Karma aanwinst tegen meeldauw

- Brede toelating NEMguard,

- Onderzoekstation Certis Europe

- Geen negatief effect Azatin

Lees meer >

- Nauwkeurig gassen

- Potato Europe '17: Quickdown

- Valbon tegen valse meeldauw

- Centurion Plus veilig in uien

Lees meer >

- Klanten worden steeds kritischer

- LTO wil areaalgrens optrekken

- Introductie van de term Biorationals

- Houd Thrips setosus in toom

Lees meer >

- NEMguard bij DCG positief

- Zonder MH geen export

- Latitude, dé zaadontsmetter

- Phytophthora en Alternaria

Lees meer >