Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Growing Together

Nieuws

Certis Actueel

Adviseurs over de meerwaarde van Frupica

Lees meer >

Nauwelijks trips en wantsen, ondanks lange, hete zomer

Lees meer >

Dankzij de ruime keuze in roofmijten en bijvoeren verloopt de biologische bestrijding trips en spint steeds beter. Zo goed zelfs, dat telers minder vaak ondersteunend spuiten.

Lees meer >

BotaniGard is een veel gebruikte Biorational. De actieve stof is een schimmel. Dit vraagt meer kennis van het product om het effectief toe te passen dan bij een gemiddeld conventioneel middel. Telers en...

Lees meer >

In het Certis Innovation Center is een proef uitgevoerd op de roofmijt Transeius montdorensis. Deze roofmijt wordt de laatste jaren vaker ingezet in diverse teelten. De vraag is of de diverse biorationals...

Lees meer >

Karma+Takumi sterk koppel tegen echte meeldauw naast Rocket

Lees meer >

Tarwehalmdoder kan vooral toeslaan bij intensieve graanteelten, maar ook op lichtere gronden. Praktijkervaringen laten zien dat Latitude in deze situaties een meeropbrengst geeft.

Lees meer >

Albert Hogenhout is ondernemer in de Lytse Bouhoeke, het vruchtbare akkerbouwgebied in Noordwest-Friesland. Als akkerbouwer en zelfstandig handelaar in gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden en meststoffen willen...

Lees meer >

Magazines