Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Nieuws

Certis Actueel

Karma+Takumi sterk koppel tegen echte meeldauw naast Rocket

Lees meer >

Tarwehalmdoder kan vooral toeslaan bij intensieve graanteelten, maar ook op lichtere gronden. Praktijkervaringen laten zien dat Latitude in deze situaties een meeropbrengst geeft.

Lees meer >

Albert Hogenhout is ondernemer in de Lytse Bouhoeke, het vruchtbare akkerbouwgebied in Noordwest-Friesland. Als akkerbouwer en zelfstandig handelaar in gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden en meststoffen willen...

Lees meer >

De enorme toename van aaltjespopulaties, mede toe te schrijven aan de aanscherping van de regels voor grondontsmetting, maakt beheersing steeds complexer, constateert Egbert Schepel als specialist nematoden bij...

Lees meer >

Magazines