Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Growing Together

Verantwoord gebruik

Certis Europe wil bewerkstelligen dat zijn gewasbeschermingsmiddelen op duurzame wijze worden gebruikt om de voordelen te maximaliseren en de aan het gebruik ervan verbonden risico’s te beperken, in het belang van alle directe stakeholders en de samenleving in het algemeen.

Product Stewardship policy

Certis werkt volgens het principe van levenscyclusbeheer van zijn producten, vanaf de ontdekking en ontwikkeling tot en met het gebruik en de definitieve afvoer of uitfasering ervan. Deze zogeheten Product Stewardship Policy is gebaseerd op de internationale gedragscode voor pesticidenbeheer (International Code of Conduct on Pesticide Management, FAO, 2014). Het doel van Product Stewardship is zorgen dat gewasbeschermingsmiddelen verantwoord en op duurzame wijze worden gebruikt om de voordelen te maximaliseren en de aan het gebruik ervan verbonden risico’s te beperken, in het belang van alle directe stakeholders en de samenleving in het algemeen. 

OM DIT DOEL TE BEREIKEN, HOUDT CERTIS ZICH ACTIEF BEZIG MET ...

.. het bevorderen van een veilig gebruik van onze producten door opleiding, begeleiding en training van klanten, loonwerkers en telers,

.. het investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten, geïntegreerde gewasbescherming (IPM) en verbeterde technieken voor toepassing en vermindering van risico’s,

.. samenwerken met diverse partijen en stakeholders via (inter-)nationale werkgroepen om te investeren in beste beheerpraktijken van gewasbeschermingsmiddelen en deze te bevorderen,

.. het implementeren van Product Stewardship-verantwoordelijkheden in belangrijke managementfunctieprofielen op bedrijfs- en nationaal niveau. 

Reductie emissie gewasbeschermingsmiddelen

Geslaagde pilot met Easyconnect

‘Nagenoeg geen emissie meer van gewasbeschermingsmiddelen naar de leefomgeving in 2027.’ Dat is de ambitie die de Nederlandse overheid in haar toekomstvisie gewasbescherming 2030 heeft opgenomen. Om aan dat doel bij te dragen, slaan de fabrikanten Adama, BASF, Certis, Corteva, Nufarm en Syngenta de handen ineen. Zij ontwikkelden Easyconnect. In 2020 waren de eerste pilots. In 2021 volgen er meer praktijktesten.

Lees het hele persbericht >>

HANDLEIDING VOOR REINIGING VAN BEWAARSCHUREN BESCHIKBAAR

Nu het verdwijnen van chloorprofam dichterbij komt is het goed om na te denken over het reinigen van bewaarplaatsen.
Europese organisaties uit de aardappelketen hebben gezamenlijk een handleiding opgesteld voor het reinigen van bewaarschuren van chloorprofam.
De handleiding is bedoeld om een maximale vermindering van residuen van chloorprofam te bereiken.

Op deze pagina van de VAVI is de handleiding te vinden >>

Geïntegreerde gewasbescherming

Onze programma’s voor geïntegreerde gewasbescherming voor bedekte en vollegrondsteelten bieden oplossingen die duurzame productie ondersteunen en voldoen aan strenge voedselveiligheidseisen. De voordelen zijn onder andere het minimaliseren van residuen in de geoogste producten, een laag risico op resistentieontwikkeling en meer veiligheid voor werkers en het milieu.