Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Growing Together

Verantwoord gebruik

Certis Europe wil bewerkstelligen dat zijn gewasbeschermingsmiddelen op duurzame wijze worden gebruikt om de voordelen te maximaliseren en de aan het gebruik ervan verbonden risico’s te beperken, in het belang van alle directe stakeholders en de samenleving in het algemeen.

Product Stewardship policy

Certis werkt volgens het principe van levenscyclusbeheer van zijn producten, vanaf de ontdekking en ontwikkeling tot en met het gebruik en de definitieve afvoer of uitfasering ervan. Deze zogeheten Product Stewardship Policy is gebaseerd op de internationale gedragscode voor pesticidenbeheer (International Code of Conduct on Pesticide Management, FAO, 2014). Het doel van Product Stewardship is zorgen dat gewasbeschermingsmiddelen verantwoord en op duurzame wijze worden gebruikt om de voordelen te maximaliseren en de aan het gebruik ervan verbonden risico’s te beperken, in het belang van alle directe stakeholders en de samenleving in het algemeen. 

OM DIT DOEL TE BEREIKEN, HOUDT CERTIS ZICH ACTIEF BEZIG MET ...

.. het bevorderen van een veilig gebruik van onze producten door opleiding, begeleiding en training van klanten, loonwerkers en telers,

.. het investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten, geïntegreerde gewasbescherming (IPM) en verbeterde technieken voor toepassing en vermindering van risico’s,

.. samenwerken met diverse partijen en stakeholders via (inter-)nationale werkgroepen om te investeren in beste beheerpraktijken van gewasbeschermingsmiddelen en deze te bevorderen,

.. het implementeren van Product Stewardship-verantwoordelijkheden in belangrijke managementfunctieprofielen op bedrijfs- en nationaal niveau. 

HANDLEIDING VOOR REINIGING VAN BEWAARSCHUREN BESCHIKBAAR

Nu het verdwijnen van chloorprofam dichterbij komt is het goed om na te denken over het reinigen van bewaarplaatsen.
Europese organisaties uit de aardappelketen hebben gezamenlijk een handleiding opgesteld voor het reinigen van bewaarschuren van chloorprofam.
De handleiding is bedoeld om een maximale vermindering van residuen van chloorprofam te bereiken.

Op deze pagina van de VAVI is de handleiding te vinden >>

Uitbreiding pilotgroep easyconnect Closed Transfer System

Het aantal toonaangevende fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen dat CTS-systemen (Closed Transfer Systems, gesloten vulsystemen) toegankelijk wil maken, blijft groeien. In september 2020 voegde Certis Europe zich bij ADAMA, BASF, Corteva Agriscience, Nufarm en Syngenta om easyconnect CTS in 2021/22 op de Europese markt te brengen. Met het stijgende aantal bedrijven dat betrokken is bij het easyconnect-systeem, neemt ook het aantal producten toe dat met de easyconnect-dop zal zijn uitgerust. De boeren hebben daarmee een brede keus.

Lees het hele persbericht >>

Geïntegreerde gewasbescherming

Onze programma’s voor geïntegreerde gewasbescherming voor bedekte en vollegrondsteelten bieden oplossingen die duurzame productie ondersteunen en voldoen aan strenge voedselveiligheidseisen. De voordelen zijn onder andere het minimaliseren van residuen in de geoogste producten, een laag risico op resistentieontwikkeling en meer veiligheid voor werkers en het milieu.