Skip to the navigation Skip to the content

Biox-M is flexibel

voor alle bewaar-omstandigheden

Biox-M is flexibel voor alle bewaar-omstandigheden

Adviezen voor juiste toepassing van Biox-M

Bepaal het juiste moment voor de toepassing

Neem in elke cel monsters door in de hoop een gat te graven en bekijk de aardappelen onder de condenslaag. Graaf minimaal 2 gaten per cel om een goed beeld te krijgen (afhankelijk van de grootte van de cel). Bekijk per gat 20 knollen en bepaal de mate van kieming en de grootte van de kiemen.

Als een groot deel van de knollen witte puntjes van 1-2 mm laten zien, pas dan Biox-M toe met een dosering van 45 ml/ton. Een enkele grotere kiem (tot max. 5 mm) is geen probleem.  Zijn er veel grotere kiemen zichtbaar, verhoog dan de dosering.

Partijen die behandeld zijn met Crown MH laten altijd pas later witte puntjes zien. De toepassing met Biox-M kan daardoor ook later plaatsvinden. Het moment van verschijnen van de witte puntjes zal per jaar, partij en ras verschillen. 

Zorg voor een goede ventilatie

Zet de mechanische koeling uit op de dag voorafgaande aan én gedurende de toepassing (tot mist is neergeslagen).

 • Voor toepassing
  Kort extern ventileren (minimaal 10 minuten)

 • Tijdens toepassing
  Houd ruimte gesloten, continu intern ventileren
   
 • Na toepassing
  ±0,5 - 1 uur intern ventileren (tot mist is neergeslagen) en houd de bewaring minimaal 48 uur gesloten (paar maal per dag intern ventileren)