Skip to the navigation Skip to the content

Biox-M is flexibel

voor alle bewaar-omstandigheden

Biox-M is flexibel voor alle bewaar-omstandigheden

FAQ

Natuurlijke oorsprong

Ja, Biox-M heeft als grondstof groene muntolie afkomstig van muntplanten. Muntolie wordt gebruikt in veel dagelijkse producten zoals pepermunt en tandpasta.

Ja, Biox-M is een geregistreerd gewasbeschermingsmiddel van natuurlijke oorsprong.

Ja, Biox-M heeft een SKAL toelating en is toegestaan in zowel gangbare als biologische teelt.

Nee, Biox-M is een natuurlijk product zonder MRL en is bij uitstek geschikt voor residu-vrije aardappelen.

werking

Biox-M verstoort de aanmaak van groeihormonen in de knol, wat de kiemvorming effectief onderdrukt. Slapende ogen blijven hierdoor langer in rust.

Biox-M heeft op jonge kiemen een verbrandingseffect. De celmembranen van de kiemen gaan kapot waardoor deze afsterven.

Ja, grotere kiemen dan witte punt kunnen met een verhoogde dosering worden vernietigd.

Biox-M is geschikt voor alle rassen consumptie- en zetmeelaardappelen.

Toepassing

Pas Biox-M toe als de witte puntjes zichtbaar zijn. Herhaal de behandeling na 4-6 weken afhankelijk van de bewaartemperatuur, partij en of de aardappelen in het veld met MH (zoals Crown MH) behandeld zijn.

Gebruik uitsluitend professionele thermische nevelapparatuur, zoals de Synofog, Electrofog, Cropfog of Hotfog Resonator.

  • De advies dosering bedraagt 45 ml/ton bij Crown MH behandelde partijen. Bij koude bewaring (≤ 5 °C) en Crown MH behandelde partijen kan de dosering worden verlaagd naar 30 ml/ton. Toepassen als witte puntjes zichtbaar zijn.
  • Zijn reeds grotere kiemen aanwezig, dan kan de dosering worden verhoogd. De maximale dosering bedraagt 90 ml/ton.

Houd een interval aan van tenminste drie weken. Afhankelijk van partij, ras, en bewaaromstandigheden en een eventuele veldbehandeling met Crown MH, is een langer interval mogelijk.

In totaal mag per seizoen 11x een toepassing worden uitgevoerd.

Voor toepassing kort extern ventileren (minimaal 10 minuten). Tijdens toepassing moet de ruimte gesloten blijven en continu intern geventileerd worden. Na toepassing  ± 0,5 - 1 uur intern ventileren. Daarna moet de bewaring minimaal 48 uur gesloten blijven (enkele malen per dag intern ventileren om temperatuurverschillen in de partij te voorkomen).

Betreedt de bewaring pas na de gesloten periode van 48 uur na toepassing. Ventileer de ruimte kort met buitenlucht alvorens deze te betreden.

Bewaaromstandigheden

Ja, Biox-M is geschikt voor toepassing met positieve ventilatie in alle schuurtypen en opslagmethoden (bulk, kisten).

Ja, Biox-M is geschikt voor toepassing met positieve ventilatie in alle schuurtypen en opslagmethoden (bulk, kisten).

Ja, mits tijdens de toepassing er sprake is van een positieve ventilatie waardoor de nevel van het product gericht door de partij aardappelen wordt verdeeld.

Ja, na behandeling met Biox-M blijft de bewaarruimte geschikt voor opslag van andere plantaardige producten zonder risico op residu en op beïnvloeding van de kwaliteit van die producten

Contact Formulier