Skip to the navigation Skip to the content

Biox-M is flexibel

voor alle bewaar-omstandigheden

Biox-M is flexibel voor alle bewaar-omstandigheden

Biox-M: Blijf kiemen de baas

Een flexibel product voor een onvoorspelbare wereld

Natuurlijke oorsprong

Flexibel inzetbaar

Robuuste aanpak

Residu-vrij

De Werking van Biox-M in 1 minuut

de Voordelen van Biox-M

     

EEN NATUURLIJK PRODUCT ZONDER MRL

EEN NATUURLIJK PRODUCT ZONDER MRL

De grondstof voor Biox-M is pure, groene muntolie. Het is een natuurlijk product zonder MRL en is toegelaten in zowel de gangbare als de biologische (SKAL) teelt.

STERKE PREVENTIEVE EN CURATIEVE WERKING

STERKE PREVENTIEVE EN CURATIEVE WERKING

Biox-M heeft op jonge kiempjes (witte puntjes) een direct verbrandingseffect. De puntjes worden zwart en sterven af. Grotere kiemen worden met een verhoogde dosering vernietigd.

FLEXIBEL VOOR ALLE BEWAAROMSTANDIGHEDEN

FLEXIBEL VOOR ALLE BEWAAROMSTANDIGHEDEN

Biox-M is geschikt voor toepassing in alle schuur-typen en opslagmethoden voor aardappelen (kist en bulk). Ook inzetbaar in bewaarruimtes die gedeeltelijk gevuld zijn.

Advies kiemremming

Met Crown MH® een goede start
Een veldbehandeling met Crown MH® legt de basis voor een goede kiemremming in de schuur. Door de behandeling worden de ademhaling en gewichtsverliezen beperkt, en de kiemlust al in grote mate beperkt. De meeste behandelde aardappelen blijven veelal tot in januari kiemvrij (mede afhankelijk van jaar, ras, partij en bewaaromstandigheden). De Crown MH® blijft het gehele bewaarseizoen werkzaam en de kieming blijft aanzienlijk beperkt: gevormde kiemen groeien ‘met de handrem’ erop.

Biox-M in de bewaring
Voer in de bewaring een behandeling uit met Biox-M® pas als er witte puntjes zichtbaar zijn. Houd een interval van tenminste drie weken aan. Het interval is afhankelijk van de partij, bewaaromstandigheden en een eventuele veldbehandeling met Crown MH®.


Bewaar
temperatuur

Dosering*
ml/ton

Stadium*

Interval **
≥ 6 ⁰CCrown MH45witte punt4-6 weken
≤ 5 ⁰CCrown MH30witte punt4-8 weken

 

*  Indien grotere kiemen aanwezig: pas dan de dosering aan
** Interval is afhankelijk van partij, ras, Crown MH® en bewaaromstandigheden
Witte punt = kleine witte kiempjes (1-2 mm)
Indien geen Crown MH®: verhoog dosering (60-90 ml/ton) en verkort het interval

Toepassing

Voor een behandeling met Biox-M® moeten de aardappelen droog zijn. Voorkom de aanwezigheid van vrij water, zoals condens. Tijdens de toepassing moet de bewaarruimte gesloten zijn en moet de interne ventilatie actief blijven.

Apparatuur

Biox-M wordt toegediend via ruimtebehandeling met apparatuur voor heetverneveling, zoals de Synofog, Electrofog, Cropfog of Hotfog Resonator. Deze vernevel machines produceren een zeer fijne mist, die zich goed door de partij verspreidt.

Downloads

Product specificaties

Groeiregulator
Biox-M®

Groeiregulator

Toelatingsnummer
13493
Gehalte werkzame stof
100% groenemuntolie
Formulering
heet vernevelbaar concentraat

Biox-M is een natuurlijke kiemremmer op basis van 100% groenemuntolie, die spruitvorming in aardappelen onderdrukt.

Lees meer over de juiste strategie voor een goede kiemremming

Biox-M heeft een Skal registratie en mag gebruikt worden in de biologische landbouw.

  • Consumptieaardappel
  • Zetmeelaardappel

Etiket

Veiligheidsblad

Biox-M laatste nieuws

Kiemlustige aardappelen worden door Biox-M stevig aangepakt. Ook wordt nieuwe spruitvorming voorkomen. Het gebruik van hiervoor aanbevolen machines is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Lees meer >

De mate van kiemlustigheid is zeer verschillend per partij. Sommige partijen laten witte puntjes zien of zelfs al behoorlijke kiemen, terwijl andere partijen nog in rust zijn.

Lees meer >

Veel aardappelpartijen in opslag zijn inmiddels met goed resultaat behandeld met Biox-M. Witte puntjes en kleine kiemen worden zwart en in veel gevallen zijn er nog geen nieuwe witte puntjes te zien. Met deze…

Lees meer >

Ook bij de koude bewaring van tafelaardappelen laat Biox-M goede resultaten zien. Witte puntjes en kleine kiemen worden zwart en de knollen blijven voor lange tijd rustig. Met onderstaande tips blijft u ook de…

Lees meer >

Veelgestelde vragen

Nog niet het antwoord gevonden wat u zocht?

Bezoek de FAQ-pagina >>

Contact Formulier