Skip to the navigation Skip to the content

BotaniGard WP

BotaniGard WP is een biologisch insecticide op basis van de schimmel Beauveria bassiana stam GHA,

voor de bestrijding van een breed scala aan insecten, onder andere trips en wittevlieg in bedekte en onbedekte teelten.

Werkt op vele soorten plaaginsecten

Lang houdbaar

Breed etiket met veel gewassen

Veilig voor gewas en nuttige insecten

Zo werkt BotaniGard

Adviezen voor een juiste toepassing van BotaniGard WP

Toepassing

 • Het raken van de insecten is essentieel voor een goede werking, gebruik daarom voldoende water voor een goede bladbedekking.
 • Pas het middel bij voorkeur ’s avonds toe bij hoge RV, zodat de sporen goed kunnen kiemen.
 • Luchtvochtigheid en temperatuur zijn belangrijk voor een optimaal resultaat. Het microklimaat rond een blad is echter altijd toereikend voor de kieming en groei van de schimmel.

Tankmix
BotaniGard is met de meeste toegelaten insecticiden en acariciden te combineren. Sommige fungiciden kunnen het kiemen van de schimmelsporen op het insect vertragen of beletten. Desondanks hebben veel fungiciden geen nadelige invloed op de werking van Beauveria bassiana stam GHA. Voor een aantal middelen geldt een wachttijd. Bekijk voor klaarmaken van een tankmix onderstaande tabel.

Bespuiting

 • Voer de eerste bespuiting al bij lage plaagdruk uit.
 • Om de generatiecycli van de aanwezige plaaginsecten te doorbreken zijn vier bespuitingen nodig in één blok, met een interval van 5 tot 7 dagen.
 • Combineer BotaniGard bij hoge plaagdruk desgewenst met andere insecticiden.
 • Dosering 125 ml per 100 liter water.

Ruimtebehandeling

 • BotaniGard kan ook worden toegepast via een ruimtebehandeling met een LVM. Met deze behandeling zijn in proeven en in de praktijk goede resultaten behaald.
 • Voeg bij een ruimtebehandeling een draagstof toe.

Werking van BotaniGard WP op plaaginsecten

Contactwerking
BotaniGard heeft alleen contactwerking. Insecten moeten dus goed geraakt worden. Na een bespuiting komen de sporen van de schimmel op de geraakte insecten. De sporen kiemen en de kiembuis boort zich in het insect, waar de schimmel zich verder ontwikkelt. Geïnfecteerde insecten gaan gemiddeld na 3-5 dagen dood.

Werkingsspectrum plaaginsecten
Een groot aantal insecten veroorzaken zuig-, prik- en vraatschade aan bladeren, groeipunten, bloemknoppen, bloemen, vruchtbeginsels en vruchten, waardoor het te oogsten product sterk in kwaliteit achteruitgaat of compleet waardeloos wordt. In veel teelten zijn deze plaaginsecten moeilijk te bestrijden, vooral wanneer resistentieopbouw of biologische bestrijders de middelenkeuze beperken. BotaniGard biedt uitkomst tegen deze belagers. Het heeft een uniek werkingsmechanisme en laat biologische bestrijders ongemoeid.

BotaniGard WP werkt tegen alle larven en adulten van trips. Om de generatiecyclus van aanwezige trips te doorbreken, dient het middel vier keer in één blok te worden toegepast met intervallen van 5 tot 7 dagen.

BotaniGard is zeer effectief tegen alle larvale stadia van wittevlieg. Meerdere toepassingen zijn noodzakelijk om een generatiecyclus te doorbreken. Pas BotaniGard minimaal 4 keer toe in een blok met intervallen van 5-7 dagen. Combineren met een middel tegen volwassen wittevlieg is ook goed mogelijk.

BotaniGard WP is effectief tegen jonge larven van de slawortelboorder. Het moet wel met de larven in contact komen, dus spuit bij voorkeur vlak voor of kort na een bui en regen het middel indien mogelijk in om het in de bovenlaag van de grond te laten doordringen. Vocht en warmte bevorderen de werking. Pas BotaniGard toe zodra er larven aanwezig zijn (buitenteelt: in juni).

BotaniGard bestrijdt de nimfenstadia van schadelijke wantsen. Bij beginnende wantsendruk en tijdens de opbouwfase van biologische bestrijders is de populatieopbouw van wantsen lang te onderdrukken met BotaniGard. Bij inzet ter bestrijding van trips en/of wittevlieg wordt een nevenwerking verkregen op wantsen. BotaniGard heeft geen effect op de schadelijke wants Nezara viridula

Product specificaties

Insecticide
BotaniGard® WP

Insecticide

Toelatingsnummer
12612
Gehalte werkzame stof
3,7x10^10 CFU/G Beauveria bassiana stam GHA
Formulering
Spuitpoeder

BotaniGard WP is een biologisch insecticide op basis van de werkzame stof Beauveria bassiana stam GHA voor de bestrijding van trips, witte vlieg, wants en slawortelboorder in bedekte en onbedekte teelten.

Wanneer BotaniGard in een tankmix gespoten wordt, wees dan alert op de mogelijkheden bij het mengen met fungiciden. In het BotaniGard Tankmix Overzicht staan de fungiciden waarvan bekend is of ze mengbaar zijn met BotaniGard.

BotaniGard WP is toegelaten in onderstaande gewassen. Een aantal van de gewassen is toegelaten middels een KUG-toelating of derdenuitbreiding. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 • Aardbei
 • Amaryllis
 • Andijvie
 • Aromatische kruidgewassen
 • Aromatische wortelgewassen
 • Aubergine
 • Augurk
 • Baby leaves
 • Bessen
 • Bladkoolachtigen
 • Bloemkool
 • Boon met peul
 • Bos- en haagplantsoen
 • Bosuien
 • Braam- en framboos-achtigen
 • Broccoli
 • Chrysant
 • Coniferen
 • Courgette
 • Dahlia
 • Droog te oogsten bonen
 • Droog te oogsten erwten
 • Druif
 • Eetbare paddenstoelen
 • Gladiool
 • Heidesoorten
 • Hyacint
 • Iris
 • Kiemgroenten
 • Kiwi
 • Klimplanten
 • Knoflook
 • Komkommer
 • Koolrabi
 • Krokus
 • Kruidenzaadgewassen
 • Laanbomen
 • Medicinale kruidgewassen
 • Medicinale wortelgewassen
 • Meloen
 • Moeras- en Waterplanten
 • Narcis
 • Oliehoudende zaden
 • Paprika
 • Pioenroos
 • Pompoen
 • Potplanten
 • Prei
 • Rozen
 • Rucola
 • Sierheesters
 • Sjalotten
 • Sla
 • Sluitkoolachtigen
 • Snijbloemen
 • Snijgroen
 • Spinazie
 • Spinazie-achtigen
 • Steenvruchten
 • Stengelgroenten
 • Tomaat
 • Trekheesters
 • Uien
 • Vaste plantenteelt
 • Veldsla
 • Veredeling en zaadteelt
 • Vezelgewassen
 • Vijg
 • Vruchtbomen en - struiken
 • Waterkers
 • Witlof
 • Zee-aster

Etiket

Veiligheidsblad

BotaniGard laatste nieuws

Dankzij de ruime keuze in roofmijten en bijvoeren verloopt de biologische bestrijding trips en spint steeds beter. Zo goed zelfs, dat telers minder vaak ondersteunend spuiten.

Lees meer >

BotaniGard is een veel gebruikte Biorational. De actieve stof is een schimmel. Dit vraagt meer kennis van het product om het effectief toe te passen dan bij een gemiddeld conventioneel middel. Telers en…

Lees meer >

In het Certis Innovation Center is een proef uitgevoerd op de roofmijt Transeius montdorensis. Deze roofmijt wordt de laatste jaren vaker ingezet in diverse teelten. De vraag is of de diverse biorationals…

Lees meer >