Skip to the navigation Skip to the content

Crown MH: langdurige kiem- en spruitremming

Crown MH is een groeiregulator voor langdurige kiem- en spruitremming in aardappelen en uien. Bovendien geeft het minder aardappelopslag in de volgteelt. Het maakt een langere bewaring mogelijk, vermindert het gewichtsverlies en geeft kwaliteitsbehoud van uw kostbare producten. Dat geeft rust en verschaft u een sterkere positie op de afzetmarkt.

Vloeibaar; geeft gebruiksgemak

Vertrouwde sterke werking

Zeer effectief tegen spruitvorming

Verminderde kiemlust

Zo werkt Crown MH

teelten

aardappelen

aardappelen

Voordelen

 • Zorgeloze start van de kiemremming
 • Minder aardappelopslag
 • Minder kiemlust en inwendige kieming
 • Minder gewichtsverlies tijdens bewaring
 • Bewaring mogelijk in opslagplaatsen van uitgangsmateriaal

Lees meer>>

uien

uien

Voordelen

 • Zeer effectief tegen spruitvorming
 • Bevordert de houdbaarheid
 • Beperkt het gewichtsverlies tijdens bewaring
 • Toegelaten in alle uienteelten m.u.v. eerstejaars plantuien
   

Lees meer >>

Product specificaties

Groeiregulator
Crown MH®

Groeiregulator

Toelatingsnummer
15038
Gehalte werkzame stof
270 G/L maleinehydrazide
Formulering
Met water mengbaar concentraat

Crown MH is een groeiregulator op basis van 270 g/l maleine hydrazide. In aardappelen inzetbaar voor kiemvrije bewaring en minder aardappelopslag. In uien is het middel een betrouwbare partner ter voorkoming van spruitvorming.

Crown MH is toegelaten in onderstaande gewassen. Een aantal van de gewassen is toegelaten middels een KUG-toelating of derdenuitbreiding. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

 • Consumptieaardappel
 • Knoflook
 • Sjalotten
 • Uien
 • Zetmeelaardappel

Etiket

Veiligheidsblad

FAQ aardappelen

Crown MH is vloeibaar, gemakkelijk te doseren en snel te verwerken. Het zorgt voor minder aardappelopslag en betere kwaliteit (extra kiemrust, geen schilbrand, minder inwendige kiem). Crown MH staat voor kwaliteit en gebruiksgemak! 

Crown MH zorgt voor een effectieve vermindering van het aantal opslag planten. Uit proeven blijkt dat aardappelopslag met ong. 40-95% wordt verminderd. 

Aardappelen die behandeld zijn met Crown MH geven geen besmetting van opslagplaatsen, kisten of machines Dit heeft als voordeel dat Crown MH prima kan worden ingezet bij het gebruik van nieuwe bewaarplaatsen. Ook kunnen behandelde aardappelen goed worden bewaard naast aardappelpootgoed. De actieve stof maleïnehydrazide zit in de knol, en kan daardoor ook niet vrijkomen in de omgeving. Voor lange bewaring zal vaak een aanvullende ruimtebehandeling moeten plaatsvinden, dus bewaring naast pootgoed is alleen mogelijk voor korte bewaring.

 • De MRL (maximum residuniveau) van maleïnehydrazide - de actieve stof van Crown MH - is 50 mg per kilogram (ppm) aardappelen.
 • Slechts een klein deel van de toegepaste dosering, ongeveer 5-20 mg/kg aardappelen, is na de oogst in de knollen aanwezig.
 • Het afbreken van actieve stof in de knol verloopt zeer langzaam, zodat ook aan het einde van het bewaarseizoen nog steeds de kiemremmende werking van Crown MH aanwezig is.
 • De maleïnehydrazide breekt af tot natuurlijke componenten.
 • Verschillen in gevonden gehaltes geven geen indicatie van verschillen in kiemremming.

Een ruimtebehandeling met Biox-M is nodig indien bij de meeste knollen witte puntjes zichtbaar en voelbaar zijn (vooral onder de zweetlaag).

Zoals voor alle aardappelpartijen moeten ook de met Crown MH behandelde partijen vanaf inschuren regelmatig worden gecontroleerd. Alleen op deze wijze kunnen tijdig maatregelen worden genomen om optimale kwaliteit te behouden.

De kiemlustigheid wordt bepaald door het ras, mogelijke stress gedurende het veldseizoen, en de bewaaromstandigheden. Een juist inzetmoment en spuitomstandigheden zorgen voor een goede opname van Crown MH. Deze factoren bepalen in welke mate een partij kieming vertoont. Bij toepassing volgens advies van Crown MH zal de kiemremming optimaal zijn.

Crown MH stopt de celdeling maar laat de celstrekking en celgroei ongemoeid. Dat is gewenst voor de kiemremming in de bewaring. Als in het veld het gewas actief aan de groei is, dan treedt er ook celdeling in het loof op. Als op dat moment van actieve celdeling in het loof met maleïnehydrazide wordt gespoten, dan zal de celdeling van het loof geremd worden. Dit is uiteraard niet gewenst, zeker niet als er nog onvoldoende loof voor maximale opbrengst aanwezig is. Symptomen die in een dergelijke situatie kunnen optreden zijn vergeling in de groeikop van de plant, welke na verloop van tijd kan overgaan in donker bruin/paars verkleurde bladeren. Zorg er daarom voor dat het toepassingsmoment bepaald wordt door uit te gaan van 3-5 weken voor het loofvernietigingstijdstip. In veel gevallen zal dit ook al voorbij de bloeiperiode zijn, wanneer de actieve celdelingsperiode van het loof veelal voorbij is. 

Bij toepassing en actieve loofgroei (=celdeling) kan het jonge blad vergeling vertonen. Deze kan na 2-3 weken overgaan in een bruin/paars verkleuring. Daarom bij voorkeur toepassen als de actieve loofgroei fase voorbij is. 

Het gewas moet na toepassing nog minimaal 3 weken vitaal blijven.

Op een warme dag kan Crown MH prima worden ingezet op een vitaal gewas. Spuit dan in de avonduren.

De toepassing moet worden uitgevoerd 3-5 weken voor het verwachte loofdood moment of voor het verwachte moment van afsterven van het loof. Bij toepassing moet het loof vitaal zijn en nog minimaal 3 weken vitaal blijven voor een goede opname van het middel. Ter controle is het goed om vlak voor toepassing te knolgrootte te controleren.

Het is belangrijk Crown MH op het juiste tijdstip toe te dienen om de maximale opname en transport naar de knollen te verkrijgen.

De volgende factoren zijn van belang voor het toepassingstijdstip:

 1. De dosering Crown MH is 11 liter per hectare, verdeeld in voldoende water per ha om het gewas goed en overal te kunnen raken en goede opname te verzekeren.
 2. De toepassing van Crown MH moet minimaal 3 weken – optimaal 5 weken - voor het geplande loofdood tijdstip plaatsvinden.
 3. Als de bloeiperiode voorbij is, gaat de sapstroom voornamelijk naar de knollen toe. Daarom is het optimaal om de toepassing na de bloei te laten plaatsvinden.
 4. Het loof mag bij toepassing de eerste afrijpingsverschijnselen (vergeling) vertonen. Wel moet het loof overwegend groen, vitaal en vrij zijn van ziekten en insecten.
 5. De knollen moeten op het moment van toepassing voldoende groot zijn. Dat wil zeggen dat meer dan 80% van de knollen minimaal 25 mm in doorsnede moeten zijn. Bij het moment van toepassing, 3-5 weken voor loofdoding, zullen in verreweg de meeste gevallen de knollen al veel groter zijn.

Overige aandachtspunten:

 • Niet toepassen als het gewas in stress verkeert. Zoals tijdens langere perioden van droogte, of wanneer het gewas lijdt door ziekten of insecten.
 • Indien de temperatuur boven de 25 graden Celsius komt, spuit dan in de avonduren.
 • Na toepassing moet het 10 uur droog zijn om een goede opname te verzekeren.
 • Altijd toepassen als aparte bespuiting en niet in een tankmix met andere gewasbeschermingsmiddelen. Dit om het beste resultaat te bereiken.

Na toepassing moet het gewas gedurende 10 uur droog blijven om afspoeling van het middel te voorkomen. Echter een dauwnacht na een avondtoepassing op een droog gewas is geen probleem: het middel is dan enigszins in oplossing in water, wordt nog steeds opgenomen en spoelt niet af.

faq uien

Het beste moment om Crown MH in te zetten is als het gewas begint te strijken. Het gewas moet dan nog groen en vitaal zijn, zodat het optimaal kan worden opgenomen. De actieve stof wordt dan naar de bollen getransporteerd waar het de spruitremmende werking geeft in de bewaring. Na de bespuiting moet het gewas nog minimaal 2 weken groen blijven, om voldoende actieve stof in de bol te kunnen transporteren. 

Crown MH remt de spruitvorming in de bewaring. De actieve stof maleïnehydrazide stopt de celdeling, maar laat de celstrekking en celgroei ongemoeid. Als er in het veld er nog actieve groei (=celdeling) plaatsvindt op het moment dat Crown MH wordt gespoten, dan wordt de celdeling van de nieuwe rokken geremd. Dat is uiteraard niet gewenst. Daarom is het advies om niet te vroeg te spuiten. Als te laat gespoten wordt, bijvoorbeeld wanneer het gewas volledig is gestreken of wanneer het gewas niet (meer) gezond is, dan zal het gewas het middel minder goed kunnen opnemen. Het beste advies voor toepassing is begin strijken. Niet meer toepassen indien > 50% is gestreken. Bij een toepassing van 1-2 weken voor strijken worden de bolrokken nog aangelegd, en is te vroeg.

Op het etiket staat de dosering van 8,9 l/ha vermeld. Deze dosering is echter hoger dan de jarenlang in de praktijk gehanteerde dosering gemeten naar hoeveelheid actieve stof. De geadviseerde dosering die een goede en betrouwbare spruitremming geeft, is 8,3 l/ha. Ook in proeven komt deze dosering als een goede effectieve dosering naar voren.

Jarenlange praktijkervaringen hebben geleerd dat het toevoegen van een hulpstof aan maleïnehydrazide de effectiviteit kan versterken. Met name bij schrale weersomstandigheden en een afgehard gewas is het toevoegen van een hulpstof gewenst. Op deze manier kan de maleïnehydrazide gemakkelijk door de waslaag van het uienblad heen dringen en goed opgenomen worden. 

Crown MH laatste nieuws

Veel aardappelpercelen zijn al behoorlijk ontwikkeld. Vroege aardappelen zijn soms al uitgebloeid. Om na de oogst verzekerd te zijn van optimale kiemremming en rust in de bewaring is het juiste moment van…

Lees meer >

Om spruitvorming tijdens de bewaring tegen te gaan is een bespuiting met Crown MH noodzakelijk. De eerste vroege uienpercelen zijn al begonnen met strijken of zullen dat binnenkort doen. Dat is hét moment voor…

Lees meer >

Aaltjes vormen een groot en nog alsmaar toenemend probleem in de zetmeelaardappelteelt. Dit onderwerp kwam dan ook volop aan bod tijdens de rondleiding op de onlangs door AVEBE georganiseerde Zetmeeldagen op…

Lees meer >

“Mijn belangrijkste bespuiting in de teelt.” Duidelijker kan teler Wil Janssen uit Spaubeek de waarde van Crown MH niet omschrijven. De kiemregulator vormt voor zijn tafel- en fritesaardappelen de basis van een…

Lees meer >