Skip to the navigation Skip to the content

Meeldauw-bestrijding

is geen rocket science

Meeldauwbestrijding
Meeldauw-bestrijding is geen rocket science

Meeldauwbestrijding

Echte meeldauw in de glastuinbouw

Meeldauwschimmels zijn wijdverspreid en kunnen veel verschillende waardplanten aantasten. Je kan zeggen dat haast elke plant zijn eigen meeldauwsoort heeft. Aantasting door echte meeldauw is duidelijk herkenbaar aan heldere, witte vlekken op de bladeren, stengels, vruchten en bloemen. Ernstige aantasting kan leiden tot wel 40% minder opbrengst omdat de schimmel zorgt voor verminderde opname van voedingsstoffen, vermindering van de fotosynthesecapaciteit, toename van verdamping en verminderde groeikracht.

In de glastuinbouw worden de symptomen van echte meeldauw veroorzaakt door een aantal verschillende schimmelsoorten. Deze zijn waardplant specifiek en kunnen maar één gewas of groep van gewassen aantasten. In de sierteelt is de kans op meeldauwaantasting het hele jaar door aanwezig terwijl in de vruchtgroenten de eerste infecties erin komen als de luchtramen weer opengaan in het voorjaar en aanwezig blijven tot het najaar.

De levenswijze van de verschillende meeldauwsoorten zijn min of meer hetzelfde. Het proces van sporenkieming tot eerste symptomen duurt ongeveer 4-7 dagen. Als de sporen nog ongeslachtelijk zijn worden ze makkelijk via wind, lucht of water verspreid.

Een spore die neerkomt op een blad of stengel kiemt vrijwel onmiddellijk en vormt één of meerdere kiembuizen. Aan het einde van een kiembuis ontstaat een verdikking, het zogenaamde appresorium. Het appresorium dringt de plantencel binnen door middel van osmotische druk en er vormt zich een zuigorgaan (haustorium). Met dit zuigorgaan kan de schimmel voedingsstoffen uit de cel halen.

De schimmel vormt steeds nieuwe schimmeldraden (mycelium) die vervolgens gevoed worden vanuit de cel. Op de schimmeldraden worden sporendragers gevormd. Op het gewas is dat zichtbaar als een poederachtige witte vlek.

Doordat de sporen zelf relatief veel vocht bevatten kunnen ze zich goed ontwikkelen bij relatief lager luchtvochtigheden (60-80%) en warme temperaturen (zo rond de 22 graden Celsius).

Ook bij hogere luchtvochtigheid is sporenkieming en myceliumgroei nog steeds goed mogelijk.

Bepaal uw eigen koers in meeldauwbestrijding

Takumi

Takumi is een fungicide op basis van cyflufenamide voor de bestrijding van echte meeldauw. Dit middel heeft een sterk preventieve en curatieve werking en is uitstekend inzetbaar in combinatie met Karma voor de beste effectiviteit.
 

 

fungaflash

Fungaflash is een fungicide op basis van de werkzame stof imazalil. Dit middel kan ingezet worden ter bestrijding van echte meeldauw en heeft een nevenwerking op Botrytis en Mycospaerella. Fungaflash werkt zowel preventief als curatief.

 

Frupica

Frupica is een fungicide op basis van de werkzame stof mepanipyrim. Frupica kan ingezet worden ter bestrijding van echte meeldauw, Botrytis en Mycosphaerella. Toepassing bij een beginnende aantasting heeft het meeste effect.

 

Karma

Karma is een biologisch fungicide op basis van de werkzame stof kaliumwaterstofcarbonaat voor de bestrijding van echte meeldauw. Dit middel heeft een sterk curatieve werking door contactwerking en er is geen gevaar voor resistentieopbouw. Karma laat geen residu achter op de vruchten en past daarom perfect in residuarme en residuvrije teeltwijzen.

 

Amylo X

Amylo-X WG is een biologisch fungicide op basis van de werkzame stof Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarium D747 voor de bestrijding van een breed scala aan schimmelziekten, waaronder Botrytis en echte meeldauw. Dit middel werkt sterk preventief door middel van bedekking van het gewas. Er is geen gevaar voor resistentieopbouw, geen MRL en  het middel is toepasbaar binnen SKAL.

Dit middel is nog niet beschikbaar, informatie volgt.

Ook interessant voor u

Momenteel heeft de land- en tuinbouw te maken met grote uitdagingen op het gebied van gewasbescherming. In de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 staat het telen van weerbare planten en teeltsystemen centraal.…

Lees meer >

Echte meeldauw en de biorational Kumar zijn geen vrienden. “Laat dat nu net de bedoeling zijn”, zegt technisch adviseur Harry Hansma van Certis. Het duurzame en zeer effectieve fungicide maakt namelijk korte…

Lees meer >

Wanneer echte meeldauw zich éénmaal in het blad gevestigd heeft dan is deze lastig te beheersen. Sinds vorig seizoen is in verschillende vruchtgroenten ervaring opgedaan met de combinatie van Takumi en Karma.…

Lees meer >

Wanneer echte meeldauw zich éénmaal in het blad gevestigd heeft dan is deze lastig te beheersen. Sinds vorig seizoen is in verschillende bloemisterijgewassen ervaring opgedaan met de combinatie van Takumi en…

Lees meer >