Skip to the navigation Skip to the content

Meeldauw-bestrijding

is geen rocket science

Meeldauwbestrijding

Meeldauw-bestrijding is geen rocket science

Meeldauwbestrijding

Echte meeldauw in de glastuinbouw

Meeldauwschimmels zijn wijdverspreid en kunnen veel verschillende waardplanten aantasten. Je kan zeggen dat haast elke plant zijn eigen meeldauwsoort heeft. Aantasting door echte meeldauw is duidelijk herkenbaar aan heldere, witte vlekken op de bladeren, stengels, vruchten en bloemen. Ernstige aantasting kan leiden tot wel 40% minder opbrengst omdat de schimmel zorgt voor verminderde opname van voedingsstoffen, vermindering van de fotosynthesecapaciteit, toename van verdamping en verminderde groeikracht.

In de glastuinbouw worden de symptomen van echte meeldauw veroorzaakt door een aantal verschillende schimmelsoorten. Deze zijn waardplant specifiek en kunnen maar één gewas of groep van gewassen aantasten. In de sierteelt is de kans op meeldauwaantasting het hele jaar door aanwezig terwijl in de vruchtgroenten de eerste infecties erin komen als de luchtramen weer opengaan in het voorjaar en aanwezig blijven tot het najaar.

De levenswijze van de verschillende meeldauwsoorten zijn min of meer hetzelfde. Het proces van sporenkieming tot eerste symptomen duurt ongeveer 4-7 dagen. Als de sporen nog ongeslachtelijk zijn worden ze makkelijk via wind, lucht of water verspreid.

Een spore die neerkomt op een blad of stengel kiemt vrijwel onmiddellijk en vormt één of meerdere kiembuizen. Aan het einde van een kiembuis ontstaat een verdikking, het zogenaamde appresorium. Het appresorium dringt de plantencel binnen door middel van osmotische druk en er vormt zich een zuigorgaan (haustorium). Met dit zuigorgaan kan de schimmel voedingsstoffen uit de cel halen.

De schimmel vormt steeds nieuwe schimmeldraden (mycelium) die vervolgens gevoed worden vanuit de cel. Op de schimmeldraden worden sporendragers gevormd. Op het gewas is dat zichtbaar als een poederachtige witte vlek.

Doordat de sporen zelf relatief veel vocht bevatten kunnen ze zich goed ontwikkelen bij relatief lager luchtvochtigheden (60-80%) en warme temperaturen (zo rond de 22 graden Celsius).

Ook bij hogere luchtvochtigheid is sporenkieming en myceliumgroei nog steeds goed mogelijk.

Bepaal uw eigen koers in meeldauwbestrijding

Takumi

Takumi is een fungicide op basis van cyflufenamide voor de bestrijding van echte meeldauw in komkommer, meloen (bedekte teelt) en courgette (onbedekte teelt). Dit middel heeft een sterk preventieve werking is daarmee uitstekend inzetbaar in combinatie met Karma voor de beste effectiviteit.

fungaflash

Fungaflash is een fungicide op basis van de werkzame stof imazalil. Fungaflash kan ingezet worden ter bestrijding van echte meeldauw in de bedekte teelt van augurk, courgette, komkommer, tomaat, roos en begonia. Fungaflash werkt zowel preventief als curatief en heeft een nevenwerking op Botrytis en Mycospaerella.

Frupica

Frupica is een fungicide op basis van de werkzame stof mepanipyrim. Frupica kan ingezet worden ter bestrijding van echte meeldauw, Botrytis en Mycosphaerella in de teelt van courgette, komkommer, aubergine, tomaat en sierteelt-gewassen. Toepassing bij een beginnende aantasting heeft het meeste effect.

Karma

Karma is een biologisch fungicide op basis van de werkzame stof kaliumwaterstofcarbonaat voor de bestrijding van echte meeldauw in de bedekte teelt van vruchtgroenten. Dit middel heeft een sterk curatieve werking door contactwerking en er is geen gevaar voor resistentieopbouw. Karma laat geen residu achter op de vruchten en past daarom perfect in residuarme en residuvrije teeltwijzen.

Amylo X

Amylo-X WG is een biologisch fungicide op basis van de werkzame stof Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarium D747 voor de bestrijding van een breed scala aan schimmelziekten, waaronder Botrytis en echte meeldauw in de bedekte teelt van tomaat en paprika. Dit middel werkt sterk preventief door middel van bedekking van het gewas. Er is geen gevaar voor resistentieopbouw, geen MRL en Amylo-X WG is toepasbaar binnen SKAL.

Dit middel is nog niet beschikbaar, informatie volgt.

Ook interessant voor u

Wanneer echte meeldauw in aardbei zich éénmaal gevestigd heeft dan is deze lastig meer te beheersen. Sinds vorig seizoen is ervaring opgedaan met de combinatie van Takumi en Karma. Door hun verschillende...

Lees meer >

Meer dan een decennium hadden telers de beschikking over het fungicide Rocket voor de bestrijding van echte meeldauw. In teelten als komkommer, tomaat, roos en gerbera behoorde Rocket tot de standaardmiddelen...

Lees meer >

De teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten kent veel soorten meeldauw. De eerste meeldauwaantasting ontstaat vaak in het voorjaar. Door tijdig te starten met een bestrijding en zo sporenvorming aan het...

Lees meer >

De afgelopen jaren is in verschillende boomgaarden de druk van meeldauw behoorlijk toegenomen. Naast een vroege en sterke aanpak van meeldauw is een sluitend schema van belang om schade later in het seizoen te...

Lees meer >