Frupica®

Omschrijving
Tegen echte meeldauw en Botrytis in o.a. sierteeltgewassen en aardbeien

Frupica - voorkomt echte meeldauw en Botrytis

Sierteelt - Het breed werkende fungicide Frupica is toegelaten in alle bedekte en onbedekte teelten van siergewassen. De actieve stof mepanipyrim is zeer effectief tegen echte meeldauw en Botrytis. Frupica is zacht voor het gewas.

Boomteelt - Het breed werkende fungicide Frupica is nu ook toegelaten in vaste planten en boomkwekerijgewassen, opzetters in laanbomen uitgezonderd. De actieve stof mepanipyrim is zeer effectief tegen echte meeldauw, Botrytis, schurft en sterroetdauw. Frupica is zacht voor het gewas en past prima in een afwisselschema ter voorkoming van resistentie. Lees voor meer informatie de Protectie onder het kopje Technische informatie.

 

News

19.12.2018

Ctgb besluit Proseed uitverkoop en opgebruik

13.12.2018

Certis Actueel: kiemremming-Houd korte intervallen aan

Veel partijen hebben al (grote) kiemen laten zien of laten veel kiemlustigheid zien. Dit als gevolg...

11.12.2018

Certis Actueel: Biox-M gassen

Veel partijen zijn onrustig en laten al kieming zien (kort) na inschuren. Als gevolg van de hete...