ER II®

Omschrijving
Natuurlijk middel op basis van zetmeel tegen diverse insecten in land- en tuinbouwgewassen.

ER II - Houdt witte vlieg, wolluis en andere plaaginsecten in toom

Resistentie van plagen tegen chemische middelen vormt een groeiend probleem. ER II is een nieuw, natuurlijk middel tegen diverse insecten, waartegen geen resistentieopbouw mogelijk is. Het is toepasbaar in vele teelten, zowel onder glas als in buitenteelten. In onder andere tomaat, gerbera en roos zijn er goede ervaringen mee opgedaan tegen wittevlieg, wolluis en spint. Voor ER II gelden geen beperkingen ten aanzien residuniveaus, wachttijden en re-entry. Lees voor meer informatie de Protectie onder het kopje Technische informatie.

 

News

19.12.2018

Ctgb besluit Proseed uitverkoop en opgebruik

13.12.2018

Certis Actueel: kiemremming-Houd korte intervallen aan

Veel partijen hebben al (grote) kiemen laten zien of laten veel kiemlustigheid zien. Dit als gevolg...

11.12.2018

Certis Actueel: Biox-M gassen

Veel partijen zijn onrustig en laten al kieming zien (kort) na inschuren. Als gevolg van de hete...