Monam®

Omschrijving
Grondontsmettingsmiddel tegen aaltjes en bodemschimmels.

 

Voor de toepassing van Monam gelden o.a. de volgende voorwaarden:

  • Het middel dient op ten minste 20 cm diepte ingebracht te worden
  • Er mag een maximale oppervlakte van 5 hectare behandeld worden
  • Dek de behandelde grond direct na toepassing af met VIF (Virtually Impermeable Film) folie gedurende een periode van ten minste 14 dagen
  • Een bufferzone van ten minste 30 meter moet toegepast worden tot de erfafscheiding van woningen en overige verblijfsplaatsen waar mensen langere tijd verblijven, zoals scholen, winkels, bedrijven en kantoren

 

Bij het toepassen van Monam en het leggen van plastic is het gebruik van een adembescherming, voorzien van minimaal een A2-filter, verplicht.

LTO, Plantum, Agrodis, KAVB, Cumula en Nefyto hebben gezamelijk een informatiefolder opgesteld over grondontsmetting. In deze folder antwoorden op de meest gestelde vragen en staan de belangrijkste feiten op een rij over grondontsmetting.

 

 

 

 

News

19.12.2018

Ctgb besluit Proseed uitverkoop en opgebruik

13.12.2018

Certis Actueel: kiemremming-Houd korte intervallen aan

Veel partijen hebben al (grote) kiemen laten zien of laten veel kiemlustigheid zien. Dit als gevolg...

11.12.2018

Certis Actueel: Biox-M gassen

Veel partijen zijn onrustig en laten al kieming zien (kort) na inschuren. Als gevolg van de hete...