Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Handige overzichten

KUG-toelatingen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van toepassingen die zijn toegelaten middels een KUG-toelating of derdenuitbreiding. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Skal registraties

Producten op de Skal inputlijst zijn commerciële producten die gebruikt mogen worden in de biologische landbouw. Lees meer informatie op de website van Skal.

Keuzeschema kiemremming

In dit schema ...

Schilbrandindex

De Certis Schilbrand Index en de Gevoeligheids Klasse zijn een indicatie voor de mogelijke ontwikkeling van schilbrand, indien aardappelen bij het inschuren worden behandeld met Gro-Stop Ready, Gro-Stop Basis of Gro-Stop Poeder.

Waarschuwing: zelfs aardappelrassen met een lage gevoeligheid kunnen schilbrand vertonen bij ongunstige omstandigheden tijdens de toepassing.

Als referentie ras is het ras Nicola genomen, omdat het zeer gevoelig is voor CIPC. De Schilbrand Index voor dit ras is op 100 gesteld.  De Certis Schilbrand Index is gebaseerd op de gemiddelde resultaten van minimaal 2 test jaren, en alle resultaten zijn gerelateerd aan het ras Nicola. Door het gebruik van relatieve index cijfers worden verschillen in gevoeligheid van een ras tussen de jaren vereffend.   Alle test resultaten zijn verkregen door de knollen te behandelen met een vloeibare formulering van Gro-Stop Basis of Gro-Stop Ready binnen enkele uren na oogst.  

Om het risico op schilbrand te verminderen, dienen de volgende punten in acht te worden genomen:

  • Behandel alleen knollen die voldoende zijn afgerijpt en een afgeharde schil hebben.
  • Voorkom rooi beschadigingen, aangezien CIPC de wondheling vertraagt.
  • Voorkom het rooien onder natte omstandigheden met  open lenticellen als gevolg, waardoor CIPC gemakkelijker kan binnendringen.  
  • De knollen dienen voldoende droog te zijn.
  • Verwijder vooraf zieke en/of beschadigde knollen.
  • Vermijd dat er druppels product vloeistof op de knollen komen tijdens de toepassing.

Voor tafel-aardappelen verdient het aanbeveling om tijdens inschuren geen CIPC bevattende producten toe te passen, om de kans op afwijkingen in schilkwaliteit te voorkomen.

Botanigard Tankmix Overzicht