Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Centurion Plus®

Herbicide
Centurion Plus®

Herbicide

Toelatingsnummer
14300
Gehalte werkzame stof
120 G/L clethodim
Formulering
Emulgeerbaar concentraat

Centurion Plus is een selectief systemische herbicide tegen grassen (onder andere straatgras) en bevat 120 g/l clethodim. Het is breed toegelaten in akkerbouw- en tuinbouwgewassen.

Centurion Plus is toegelaten in onderstaande gewassen. Een aantal van de gewassen is toegelaten middels een KUG-toelating of derdenuitbreiding. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.  

 • Aardbei
 • Afrikaantjes
 • Aromatische wortelgewassen
 • Bevernelwortel
 • Bieten
 • Blauwmaanzaad
 • Bloemkool
 • Boon met peul
 • Bos- en haagplantsoen
 • Broccoli
 • Cichorei
 • Coniferen
 • Consumptieaardappel
 • Dahlia
 • Engelwortel
 • Erwt met peul
 • Heidesoorten
 • Hyacint
 • Iris
 • Karwij
 • Klimplanten
 • Knoflook
 • Laanbomen
 • Lelie
 • Lupine
 • Maggi
 • Narcis
 • Picklers
 • Plantui
 • Pootaardappel
 • Potplanten
 • Rozen
 • Schorseneer
 • Sierheesters
 • Sjalotten
 • Sluitkoolachtigen
 • Snijbloemen
 • Snijgroen
 • Trekheesters
 • Vaste plantenteelt
 • Veredeling en zaadteelt
 • Vezelgewassen
 • Vruchtbomen en - struiken
 • Winterkoolzaad
 • Witlof
 • Wortelen
 • Wortelpeterselie
 • Zaaiui
 • Zantedeschia
 • Zetmeelaardappel
 • Zilverui
 • Zonnebloem
 • lijnzaad

Etiket

Veiligheidsblad