Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Certis Chloor IPC 40% Vloeibaar

Herbicide
Certis Chloor IPC 40% Vloeibaar

Herbicide

Toelatingsnummer
3992
Gehalte werkzame stof
400 G/L chloorprofam
Formulering
Emulgeerbaar concentraat

Certis Chloor IPC 40% Vloeibaar is een herbicide op basis van 400 g/l chloorprofam. Het is breed toegelaten in tal van akkerbouw-, vollegrondsgroente-, bloembol- en boomkwekerijgewassen.

Certis Chloor IPC 40% Vloeibaar is toegelaten in onderstaande gewassen. Een aantal van de gewassen is toegelaten middels een KUG-toelating of derdenuitbreiding. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

Dit product heeft een uitverkoop tot 08-07-2020 en opgebruik tot 08-10-2020.

 • Andijvie
 • Beemdgras
 • Bloembol- en bloemknolgewassen
 • Bloembolgewassen
 • Bloemenzaadteelt
 • Bos- en haagplantsoen
 • Bosuien
 • Cichorei
 • Coniferen
 • Dahlia
 • Heidesoorten
 • Houtige beplanting
 • Hyacint
 • IJsbergsla
 • Iris
 • Klimplanten
 • Knolselderij
 • Kruidachtige beplanting
 • Laanbomen
 • Lelie
 • Luzerne
 • Narcis
 • Overige grassen
 • Potplanten
 • Prei
 • Raaigras
 • Rozen
 • Rucola
 • Sierheesters
 • Sjalotten
 • Sla
 • Snijbloemen
 • Snijgroen
 • Spinazie
 • Stengelgroenten
 • Tagetes
 • Trekheesters
 • Uien
 • Vaste plantenteelt
 • Vruchtbomen en - struiken
 • Witlof
 • Zwenkgras

Veiligheidsblad