Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Growing Together

Frupica®

Bezoek de Certis Belchim website
Dit jaar zijn Certis Europe en Belchim Crop Protection gefuseerd. Certis Belchim combineert de sterke punten van twee gevestigde gewasbeschermingsbedrijven. Ons gezamenlijke portfolio is te vinden op onze (transitie) website www.certisbelchim.nl.

Fungicide
Frupica®

Fungicide

Toelatingsnummer
12229
Gehalte werkzame stof
440 G/L mepanipyrim
Formulering
Suspensie concentraat

Frupica is een fungicide op basis van de werkzame stof mepanipyrim voor de bestrijding van schimmels in aardbeien, sierteeltgewassen en de bedekte teelt van vruchtgroenten. Dit middel is effectief op Botrytis, echte meeldauw en Mycosphaerella. 

 • Aardbei
 • Aubergine
 • Bloembol- en bloemknolgewassen
 • Bloembolgewassen
 • Bloemenzaadteelt
 • Bos- en haagplantsoen
 • Coniferen
 • Courgette
 • Dahlia
 • Gerbera
 • Heidesoorten
 • Hyacint
 • Iris
 • Klimplanten
 • Komkommer
 • Laanbomen
 • Lelie
 • Narcis
 • Openbaar groen en particuliere tuinen
 • Potplanten
 • Rozen
 • Sierheesters
 • Snijbloemen
 • Snijgroen
 • Tomaat
 • Trekheesters
 • Vaste plantenteelt
 • Veredeling en zaadteelt
 • Vruchtbomen en - struiken

Etiket

Veiligheidsblad