Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Growing Together

Fungaflash®

Bezoek de Certis Belchim website
Dit jaar zijn Certis Europe en Belchim Crop Protection gefuseerd. Certis Belchim combineert de sterke punten van twee gevestigde gewasbeschermingsbedrijven. Ons gezamenlijke portfolio is te vinden op onze (transitie) website www.certisbelchim.nl.

Fungicide
Fungaflash®

Fungicide

Toelatingsnummer
7119
Gehalte werkzame stof
100 G/L imazalil
Formulering
Met water mengbaar concentraat

Fungaflash is een fungicide op basis van de werkzame stof imazalil voor de bestrijding van echte meeldauw in de bedekte teelt van augurk, courgette, komkommer, tomaat, roos en begonia. Het middel is zowel preventief als curatief en heeft een goede nevenwerking op Botrytis en Mycospaerella.

Fungaflash is toegelaten in onderstaande gewassen. Een aantal van de gewassen is toegelaten middels een KUG-toelating of derdenuitbreiding. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 • Augurk
 • Begonia
 • Bloemenzaadteelt
 • Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)
 • Courgette
 • Komkommer
 • Potplanten
 • Rozen
 • Snijbloemen
 • Tomaat
 • Vaste plantenteelt
 • Veredeling en zaadteelt

Etiket

Veiligheidsblad