Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Growing Together

Nissorun® Vloeibaar

Bezoek de Certis Belchim website
Dit jaar zijn Certis Europe en Belchim Crop Protection gefuseerd. Certis Belchim combineert de sterke punten van twee gevestigde gewasbeschermingsbedrijven. Ons gezamenlijke portfolio is te vinden op onze (transitie) website www.certisbelchim.nl.

Acaracide
Nissorun® Vloeibaar

Acaracide

Toelatingsnummer
10379
Gehalte werkzame stof
250 G/L hexythiazox
Formulering
Suspensie concentraat

Nissorun Vloeibaar is een acaracide met 250 g/l hexythiazox voor de bestrijding van spint in de glastuinbouw, boomkwekerij- en kleinfruitgewassen.

Nissorun Vloeibaar is toegelaten in onderstaande gewassen. Een aantal van de gewassen is toegelaten middels een KUG-toelating of derdenuitbreiding. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

 • Aardbei
 • Aubergine
 • Augurk
 • Bos- en haagplantsoen
 • Coniferen
 • Courgette
 • Heidesoorten
 • Klimplanten
 • Komkommer
 • Laanbomen
 • Meloen
 • Paprika
 • Pompoen
 • Potplanten
 • Rozen
 • Sierheesters
 • Snijbloemen
 • Snijgroen
 • Tomaat
 • Tomatilo
 • Trekheesters
 • Vaste plantenteelt
 • Veredeling en zaadteelt
 • Vruchtbomen en - struiken

Etiket

Veiligheidsblad