Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Growing Together

Quickdown®

Bezoek de Certis Belchim website
Dit jaar zijn Certis Europe en Belchim Crop Protection gefuseerd. Certis Belchim combineert de sterke punten van twee gevestigde gewasbeschermingsbedrijven. Ons gezamenlijke portfolio is te vinden op onze (transitie) website www.certisbelchim.nl.

Herbicide
Quickdown®

Herbicide

Toelatingsnummer
13246
Gehalte werkzame stof
26,5 G/L pyraflufen-ethyl
Formulering
Emulgeerbaar concentraat

Quickdown is een krachtig middel met 26,5 g/l pyraflufen-ethyl voor loofdoding in aardappelen, de bestrijding van onkruid en opslag in diverse fruit- en sierteeltgewassen. Dit product werkt onder alle weersomstandigheden en is inzetbaar in grondwaterbeschermingsgebieden.

Quickdown vormt de basis van een nieuwe kijk op loofdoding zonder diquat en glufosinaat-ammonium bevattende producten. Lees meer over Loofdoding 2.0

Tankreiniging
Een zorgvuldige reiniging van de tank verdient aandacht. Dit zijn de adviezen:

 • Laat een tank niet overstaan en voorkom dat er vloeistof in de spuit achterblijft.
 • Spuitapparatuur na gebruik eerst goed schoonmaken en spoelen met water.
 • Vervolgens spuitapparatuur zorgvuldig reinigen met een specifiek reinigingsmiddel zoals onder andere Primaclean of All Clear Extra. Volg hierbij de gebruiksaanwijzing van het reinigingsmiddel op.

Quickdown is toegelaten in onderstaande gewassen. Een aantal van de gewassen is toegelaten middels een KUG-toelating of derdenuitbreiding. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.  

 • Aardbei
 • Asperge
 • Bessen
 • Boekweit
 • Braam- en framboos-achtigen
 • Cichorei
 • Consumptieaardappel
 • Druif
 • Kiwi
 • Meekrap
 • Noten
 • Pootaardappel
 • Potplanten
 • Snijbloemen
 • Snijgroen
 • Steenvruchten
 • Trekheesters
 • Vaste plantenteelt
 • Veredeling en zaadteelt
 • Zetmeelaardappel

Etiket

Veiligheidsblad