Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Growing Together

Scelta®

Bezoek de Certis Belchim website
Dit jaar zijn Certis Europe en Belchim Crop Protection gefuseerd. Certis Belchim combineert de sterke punten van twee gevestigde gewasbeschermingsbedrijven. Ons gezamenlijke portfolio is te vinden op onze (transitie) website www.certisbelchim.nl.

Acaracide
Scelta®

Acaracide

Toelatingsnummer
13440
Gehalte werkzame stof
20% cyflumetofen
Formulering
Suspensie concentraat

Scelta is een acaricde op basis van de werkzame stof cyflumetofen voor de bestrijding van mijten in appel, aardbei, tomaat en diverse sierteeltgewassen. Het middel past perfect in een geïntegreerde teeltwijze.

Scelta is toegelaten in onderstaande gewassen. Een aantal van de gewassen is toegelaten middels een KUG-toelating of derdenuitbreiding. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 • Aardbei
 • Appels
 • Aubergine
 • Bos- en haagplantsoen
 • Coniferen
 • Heidesoorten
 • Klimplanten
 • Komkommer
 • Laanbomen
 • Openbaar groen
 • Potplanten
 • Rozen
 • Sierheesters
 • Snijbloemen
 • Snijgroen
 • Tomaat
 • Trekheesters
 • Vaste plantenteelt
 • Veredeling en zaadteelt
 • Vruchtbomen en - struiken

Etiket

Veiligheidsblad