Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

Growing Together

Turex WG®

Bezoek de Certis Belchim website
Dit jaar zijn Certis Europe en Belchim Crop Protection gefuseerd. Certis Belchim combineert de sterke punten van twee gevestigde gewasbeschermingsbedrijven. Ons gezamenlijke portfolio is te vinden op onze (transitie) website www.certisbelchim.nl.

Insecticide
Turex WG®

Insecticide

Toelatingsnummer
15039
Gehalte werkzame stof
25000 IU/MG Bacillus thuringiensis subsp. aizawai
Formulering
Water dispergeerbaar granulaat

Turex WG is een biologisch insecticide op basis van de werkzame stof Bacillus thuringiensis subsp. aizawai voor de bestrijding van rupsen in een breed spectrum aan teelten.

Dit product past uitstekend in een biologische en geïntegreerde teeltwijze.

Turex WG heeft een Skal registratie en mag gebruikt worden in de biologische landbouw.

Turex WG is toegelaten in onderstaande gewassen. Een aantal van de gewassen is toegelaten middels een KUG-toelating of derdenuitbreiding. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

 • Andijvie
 • Aromatische kruidgewassen
 • Baby leaves
 • Bloembol- en bloemknolgewassen
 • Bloemenzaadteelt
 • Boon met peul
 • Boon zonder peul
 • Bos- en haagplantsoen
 • Cichorei
 • Coniferen
 • Druif
 • Erwt met peul
 • Erwt zonder peul
 • Heidesoorten
 • Kiemgroenten
 • Klimplanten
 • Koolgewassen
 • Laanbomen
 • Openbaar groen
 • Overige bladgroenten
 • Potplanten
 • Rozen
 • Sierheesters
 • Sla
 • Snijbloemen
 • Snijgroen
 • Spinazie
 • Spinazie-achtigen
 • Trekheesters
 • Vaste plantenteelt
 • Veredeling en zaadteelt
 • Vruchtbomen en - struiken

Etiket

Veiligheidsblad