Skip to the navigation Skip to the content

Quickdown

Quickdown, met als werkzame stof 26,5 g/l pyraflufen-ethyl, is een contactmiddel en kan ingezet worden voor onkruidbestrijding, opslagbestrijding en loofdoding. Het middel heeft geen systemische werking. Loofdoding 2.0 begint altijd met Quickdown om de afsterving rustig en natuurlijk in gang te zetten.

Dosering

Toepassingsvoorwaarden

Aandachtspunten

 • Een goede blad- en stengelbedekking is essentieel voor een goede werking.
 • Daglicht bevordert de werking spuit daarom bij voorkeur vroeg op de dag.
 • Gebruik voldoende water (400-500 l/ha) om het gewas goed te raken.
 • Het middel mag 2x per seizoen worden toegepast.
 • Quickdown is na 1 uur regenvast.
 • Zowel onder droge als natte omstandigheden inzetbaar zonder kans op naveleindrot
 • Om knolinfectie door Phytophthora te voorkomen, is het raadzaam om een knolbeschermer aan de spuitvloeistof toe te voegen.
 • Zowel volveld als in een klapsysteem inzetbaar.
 • Reinig de tank na afloop zorgvuldig.

 

Driftreducerende maatregelen

 • Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in perceelstroken grenzend aan oppervlaktewater in de eerste 14 m vanaf de insteek van de sloot alleen toegestaan bij gebruik van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.
 • Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen, is toepassing in perceelstroken die niet grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14m van het gewas, gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij, alleen toegestaan bij gebruik van minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen.

Ook interessant voor u

De consumptie- en zetmeelaardappel percelen zijn aan het afrijpen of afsterven. Dit is de tijd om loofdoding toe te passen. Quickdown mag hierbij twee keer ingezet worden.

Lees meer >

Dit seizoen hebben we te maken met wisselvallig weer. De wind, de buien en de nattigheid maken bespuitingen lastiger dan anders. Toch kan onder deze omstandigheden loofdood prima uitgevoerd worden.

Lees meer >

Tijdens het webinar Loofdoding: Timing en Tools dat uitgeverij Agrio op 29 juni organiseerde, ging de aandacht onder meer uit naar Quickdown. Dit loofdoodmiddel werkt anders dan het inmiddels verdwenen…

Lees meer >

Inmiddels zijn de eerste vroege (poot)aardappelen aan de maat en start de loofdoding. Maak gebruik van het loofdood 2.0 systeem met Quickdown aan de basis.

Lees meer >